Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

1000 genomförda pandemitillsyner på ett år

Blå bakgrund med text "pressmeddelande"

Den 10 januari 2021 infördes den tillfälliga covid-19 lagen. Ett år senare har Länsstyrelsen Västernorrland genomfört över 1000 tillsyner i olika verksamheter i länet.

Länsstyrelsen har i uppdrag att kontrollera att verksamhetsutövare genomför begränsningar och åtgärder utifrån den tillfälliga covid-19-lagen. I september togs alla restriktioner bort och Länsstyrelsen pausade pandemitillsynen. Sedan 1 december har tillsynen trappats upp igen efter att det återigen införts smittskyddsåtgärder som en följd av den ökade smittspridningen.

- Sedan vi startade upp tillsynen igen märks det att verksamheterna har koll på vad det är som gäller. De flesta verksamheter har vidtagit smittskyddsåtgärder och löst det väldigt bra. Vi stöter fortfarande på brister hos vissa verksamheter, men ofta handlar det om att dokumentationen av vidtagna smittskyddsåtgärder saknas eller är bristande, säger Evelina Ödling, koordinator för pandemitillsyn, Länsstyrelsen Västernorrland.

Verksamheter som tillsynas är bland annat olika handelsplatser, serviceinrättningar, idrottsanläggningar, kultur- och fritidsverksamhet samt allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Tillsynen sker både via besök, genom administrativ tillsyn via telefon och förebyggande i form av rådgivning, riktade informationsutskick och informationsmöten för olika verksamheter.

- Det har varit ett intensivt år där det har krävts att vi ständigt anpassar oss. Vår strategi för tillsynen är att besöka riskverksamheter. Det kan både vara platser och verksamheter som kopplats till hög smittspridning under föregående vecka, men också säsongsbetonade verksamheter som kan förväntas ha högt antal besökare, säger Evelina Ödling, koordinator för pandemitillsyn, Länsstyrelsen Västernorrland.

Kontakt

Evelina Ödling

Koordinator för pandemitillsyn, Länsstyrelsen Västernorrland

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss