Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om föreläggande för

tunnorna i Sundsvallsbukten

Karta över Sundsvallsbukten där en markering finns för ett dumpningsområde för tunnor med kvicksilverhaltigt avfall.

Länsstyrelsen Västernorrland har beslutat om ett föreläggande om de tunnor med industriavfall som finns på havsbotten utanför Medelpadskusten. Föreläggandet riktas mot Bygglim Sverige AB att gå vidare med den undersökningsplan som bolaget tidigare tagit fram.

I arbetet för en giftfri miljö har Länsstyrelsen Västernorrland tagit fram en ansvarsutredning och hållit samråd med de tre bolag som pekas ut som ansvariga för tunnorna. Inget av de utpekade bolagen har valt att ingå i en frivillig lösning för genomföra undersökningsplanen. Länsstyrelsen har därför beslutat om ett föreläggande.

- Det är brukligt att tillsynsmyndigheten väljer att rikta föreläggandet mot en av verksamhetsutövarna, vilket vi valt att göra i det här fallet. Det bolaget har sen rätt att kräva de andra på deras del. Alla tre anses av länsstyrelsen fortsatt solidariskt ansvariga, säger Michael Westin, jurist vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Ärendet handlar om att fler undersökningar behöver göras och vem som har ansvar för de cirka 23 000 tunnor med avfall från den tidigare PVC-tillverkningen vid Stockviksverken söder om Sundsvall. De innehåller bland annat kvicksilverhaltiga katalysatormassor ingjutna i betong och dumpades på havsbotten på 1950- och 60-talen, i huvudsak i ett område åtta kilometer sydväst om Åstön.

Länsstyrelsens ansvarsutredning kring det miljörättsliga ansvaret kom fram till att företagen Fortum Ljunga Kraft AB, Bygglim Sverige AB och Inovyn Sverige AB har ett gemensamt ansvar för att utföra vidare undersökningar av området och de dumpade tunnorna.

­- Vi behöver veta hur stor risk tunnorna utgör för människors hälsa och miljö. Därför behöver ytterligare undersökningar genomföras. Sedan tidigare finns en omfattade plan för hur undersökningarna ska genomföras, säger Sara Muhonen, miljöhandläggare på Länsstyrelsen Västernorrland.

Länsstyrelsen har förelagt Bygglim Sverige att undersökningarna ska vara genomförda inom 18 månader. Bolaget har tre veckor på sig att överklaga beslutet.

Läs mer om arbetet med förorenade områden i länet och tunnorna i Sundsvallsbukten

Kontakt

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss