Risk för vattenbrist i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingens aktiviteter vecka 3-4

Här presenterar vi ett urval av landshövding Berit Högmans aktiviteter.

Några av de planerade aktiviteterna för de kommande veckorna är:

  • Deltar under invigningen av Västernorrlands regemente I 21, utomhus i regementsparken vid Hågesta, Sollefteå den 16 januari. Ceremonin leds av H.K.H Prins Carl Philip och övriga talare är försvarsminister Peter Hultqvist, ÖB general Micael Bydén samt chefen för I 21, överste Jonas Karlsson.

    Återetableringen av I 21 är en del av uppdraget från riksdag och regering att stärka Sveriges försvarsförmåga mot bakgrund av en osäker omvärldsutveckling. I 21 kommer att bedriva verksamhet i både Sollefteå och i Östersund genom Jämtlands fältjägarkår.
  • Medverkar vid årets första styrelsemöte med Försvarsutbildarna Västernorrland.

  • Deltar vid heldagskonferens om ledarskap för energi- och klimatomställningen tillsammans med alla länsstyrelsers länsledningar.

  • Seminarium med GD-föreningen; Det digitala årtiondet - om integritetsskydd, behovsdriven digitalisering och informationssäkerhet i våra verksamheter.

  • Leder årets första styrgruppsmöte med Myndighetsnätverket. Planering av årets aktiviteter.
  • Interna ledningsgruppsmöten för planering och uppföljning av verksamheten.

Följ landshövdingen i sociala medier

Landshövdingen på Facebook Länk till annan webbplats.

Landshövdingen på Instagram: @landshovdingberit

Kontakt

Maria Sjöström

Länsledningskoordinator