Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Luften är fortsatt fri under 2022

Luften är Fri! År 2021 var Friluftslivets år och den fria luften fick symbolisera året som samlade över 300 aktörer nationellt. I Västernorrland genomfördes ett stort antal aktiviteter med syftet att fler ska kunna njuta av natur och utemiljö. För stärkt folkhälsa, ökad livskvalitet, inflyttning och sysselsättning. Arbetet fortsätter under 2022.

Västernorrland erbjuder stora möjligheter till friluftsliv och attraktiva boendemiljöer med skog, natur, friluftsliv ofta nära inpå knuten. I vårt län har vi över 220 naturreservat, ett stort antal friluftsanläggningar och ett rikt föreningsliv som möjliggör aktiviteter för alla åldrar.

– Natur och friluftsliv är en fantastisk resurs och vi vet att friluftslivet skapar lösningar på många samhällsutmaningar som exempelvis inaktivitet, upplevd ensamhet och utanförskap. Besöksnäringen gynnas och attraktionskraften för länet som plats att leva på ökar. Det finns bara samhällsvinster med att investera i friluftslivet, säger Jean Esselström, friluftslivssamordnare på länsstyrelsen.

Sänka trösklarna till naturen

En del av syftet med friluftslivets år har varit att sänka trösklarna för att fler ska kunna ta del av friluftslivet. Det kan handla om att möjliggöra kollektivtrafik till friluftsanläggningar, möjliggöra lån av material och utrustning, skylta, informera och vägleda bättre.

– Ibland handlar trösklarna om att faktiskt bara våga gå ut, att förstå att skogen och naturen finns där för oss alla. Tillsammans kan vi aktörer hjälpas åt och göra insatser kring både tillgänglighet och information. Fritidsbanken är ett ypperligt exempel på att sänka trösklarna till ökad aktivitet och friluftsliv, säger landshövding Berit Högman.

Hon påpekar också att vistas ute inte handlar om att ha dyra kläder eller avancerad utrustning.

– Att gå ut i skogen, ta med en fikakorg för att njuta av en promenad eller kanske plocka bär behöver inte kosta något. Vår allemansrätt ger oss stora friheter och möjligheter men innebär även skyldigheter att värna och vårda våra vackra omgivningar, så att även kommande generationer ges samma möjlighet till att njuta av naturen, säger landshövding Berit Högman.

Stärkt samverkan och konkreta planer för fortsatt arbete

Landshövdingen har bjudit in till utomhusdialoger i alla länets kommuner under året, sju kommunträffar som samlat politiska ledningar och beslutsfattare från alla kommuner samt representanter från näringsliv, föreningsliv och myndigheter. Friluftsliv och folkhälsa har diskuterats, ofta runt en lägereld, i Sidsjö Naturreservat i Sundsvall, Indalsälvens delta i Timrå, Smitingen Härnöklubbs naturreservat i Härnösand, Haverö Strömmar i Ånge, Granvågsniporna i Sollefteå, Själevads friluftscentral i Örnsköldsvik och Icktjärnsbergets naturreservat i Kramfors.

– Viljan till ökad samverkan har stärkts tack vare de möten och samtal vi haft under året, flera har uttryckt behov och önskar ett närmare samarbete i många frågor relaterade till länets friluftsliv och det är precis vad vi hoppades att dessa möten skulle leda till, säger Jean Esselström, länsstyrelsen.

Friluftsåret avslutades med en konferens i Åre 6-7 december, för att sammanfatta Friluftslivets år och diskutera behov för framtidens friluftsliv. I Västernorrland finns redan konkreta planer på en länsövergripande friluftsvecka, under våren 2022 öppnas ytterligare en Fritidsbank i Sollefteå och friluftsfrågorna ligger högt på agendorna i våra kommuner.

– Friluftsåret blev ett väldigt lyckat år, arbetet fortsätter och luften är fortfarande fri! Vi ses i naturen, avslutar Jean Esselström.

Friluftslivets år

Under 2021 genomfördes Friluftslivets år. Projektet drevs av Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv i samverkan med många aktörer, bland annat länsstyrelserna.

Länsstyrelsens uppdrag är att samordna och leda det regionala arbetet med friluftslivspolitiken, stärka arbetet med tätortsnära natur och verka för att de friluftspolitiska målen får ökat genomslag.

Kontakt

Jean Esselström

Friluftslivssamordnare

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss