Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny studie pekar ut hur länets livsmedelskedja kan utvecklas

Tre flaskor lokalproducerad saft står bakom ett fat med kanelbullar och ett glas saft med sugrör i. Foto.

Nätverk, utbildning och innovation pekas ut som utvecklingsområden, liksom satsningar på dryckesbranschen. Foto: Kerstin Stickler

För att konkretisera vad som behöver göras för att uppfylla målen i Västernorrlands livsmedelsstrategi har Länsstyrelsen Västernorrland genomfört en förstudie med hjälp av konsultbolaget Macklean. Region Västernorrland och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling finansierar studien.

Totalt har 23 intervjuer gjorts med nyckelpersoner från offentlig verksamhet, näringsliv och akademi, för att ringa in viktiga utvecklingsområden och aktiviteter. Nu står studien klar och den visar bland annat att nätverk, innovationsstöd och kompetenshöjande insatser behövs för att stärka livsmedelsföretagen i länet.

I stora drag säger studien att vi bör värna basnäringen, gynna nya tillväxtområden och öka förädlingen i länet. Restaurang och handel har stort inflytande och det är därför viktigt att underlätta konsumtion och distribution av lokalproducerade livsmedel.

Den största och mest konkreta åtgärden som studien pekar ut är att utveckla ett innovationscentrum för foodtech och hållbar livsmedelsproduktion.

- För att få till innovation i länet behövs en fysisk plats dit företag kan komma med idéer och behov av utveckling. En plats där företagare kan möta forskare och andra företagare, och få möjlighet till stöd, råd och utrymme att bolla idéer. Vi behöver också en rad testbäddar där företag kan experimentera och testa sina idéer utan att behöva ta så stor ekonomisk risk, säger Emelie Eriksson, projektledare för arbetet med den regionala livsmedelsstrategin hos Länsstyrelsen Västernorrland.

Studien presenterar totalt åtta olika utvecklingsområden

  • Utveckla ett innovationscentrum för foodtech och hållbar livsmedelsproduktion.
  • Utveckla accelerator- och inkubatorverksamheten inom livsmedel.
  • Etablera ett motiverat antal testbäddar för experiment och innovativ livsmedelsproduktion.
  • Etablera en distributionsmodell för västernorrländska råvaror och livsmedel.
  • Ta fram en varumärkesplattform för västernorrländska råvaror och livsmedel.
  • Utveckla ett kunskapspaket för livsmedelskedjan.
  • Skapa ett dryckesprogram för Västernorrland (nätverk inom dryckesbranschen).
  • Tillgängliggör mer lokalproducerat i de offentliga köken.

- Västernorrland har engagerade företag och organisationer som varit med i arbetet med den regionala livsmedelsstrategin sedan den första versionen kom år 2015. För att vi ska nå de nya målen behöver vi fortsätta arbeta tillsammans och även engagera fler företag och organisationer. Vårens arbete kommer bestå i att identifiera vilka organisationer som kan arbeta med de olika utvecklingsområdena, säger Emelie Eriksson.

Länsstyrelsens roll är att samordna och säkerställa att arbetet går framåt. Det pågår även ett arbete kring regler och villkor, där länsstyrelsen ska fortsätta utveckla god myndighetsutövning samt förmedla till nationella myndigheter och politiker hur länets företagare påverkas av de regler och villkor som råder.

Kontakt

Emelie Y Eriksson

Projektledare