Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

63 miljoner i omsättningsstöd till 495 företag i mellersta Norrland

En miniräknare och en penna ligger på ett papper i förgrunden. I bakgrunden en hand som knappar på en laptop. Foto.

Länsstyrelsen Västernorrland har summerat alla omgångar av omsättningsstödet och totalt har 934 ansökningar beviljats i Västernorrland och Jämtland. 92 procent av alla inkomna ansökningar har beviljats och totalt har 63 miljoner kronor betalats ut till 495 företag.

Syftet med stödet är att stötta enskilda näringsidkare och handelsbolag som tappat mycket av sin omsättning på grund av Covid-19 och de restriktioner som pandemin fört med sig. Stödet infördes i november 2020 och har förlängts i omgångar med sista ansökningsdatum 30 november 2021.

Länsstyrelsen Västernorrland har ansvarat för ansökningarna från Västernorrlands och Jämtlands län och den genomsnittliga handläggningstiden har varit 8 dagar. Totalt har 1008 ansökningar hanterats varav 959 har varit ansökningar från enskilda företag och 49 från handelsbolag. Många företag har ansökt i flera omgångar och totalt har 287 företag i Västernorrland och 208 företag i Jämtland fått omsättningsstöd.

Enkätundersökning

Länsstyrelsen Västernorrland har skickat ut en enkät till 42 av de företag som fått omsättningsstöd. Detta för att få feedback om hur företagen upplevt stödet och hanteringen av det. Generellt har de varit nöjda med stödet men fler har lyft att det tog för lång tid innan stödet gick att söka.

”För oss med enskild firma tog det väldigt lång tid innan vi fick söka något stöd, åtta månader tror jag. Jag hade pengar sparade som jag kunde luta mig mot men för den som hade lite tajtare marginaler måste det ha varit väldigt tufft.”

Flera av de tillfrågande berättar att om stödet inte funnits hade de varit tvungna att lägga företaget vilande och i värsta fall gått i konkurs.

”Jag tappade nästa alla mina uppdrag så stödet var mycket välkommet och välbehövligt både för min firma och i förlängningen för mig”

Färre sökande än beräknat

Innan stödet infördes gjordes en prognos över hur många enskilda företag som skulle kunna söka. I Västernorrland och Jämtland var bedömningen att 1 746 enskilda företag skulle kunna söka stödet, vilket motsvarade 4% av det totala antalet enskilda företag i landet. Det procentuella utfallet gällande faktiskt inkomna ansökningar stämde jämfört med riket men totalt sätt var det betydligt färre ansökningar som kom in. Söktrycket minskade också från stödperioden mars 2021 och framåt.

Fakta om omsättningsstödet

  • De stödperioder som företag har kunnat söka stöd för var mars 2020 till september 2021.
  • Företagen har kunnat få max 24 000 kronor per månad (för handelsbolag: 24 000 kronor x antalet delägare).
  • Om företaget sökt och fått maxtaket i alla perioder har de kunnat få 428 000 kronor i stöd (för handelsbolag: 428 000 kronor x antalet delägare).

Kontakt

Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon växel 0611-34 90 00