Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny gemensam webbplats för regional miljöövervakning

Flygfoto över skog

Den 7 december lanseras en ny webbplats för den regionala miljöövervakningen. På webbsidan kan du ta del av resultat och bakgrundsfakta från såväl övervakning av enskilda arter och ämnen i naturen som breda undersökningar av landskap och naturtyper samt vatten- och luftkvalitet.

Webbplatsen är framtagen med syfte att sprida information om den regionala miljöövervakning som görs gemensamt med flera andra län i så kallade delprogram. Webbplatsen är ett samarbete mellan länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

En viktig del av länsstyrelsens miljöarbete är att övervaka och följa tillståndet i miljön över tid. Resultatet används sedan för att bland annat följa upp arbetet med miljömålen, upptäcka nya hot mot miljön, som underlag för åtgärder och för att följa upp utförda åtgärder. Miljöövervakningen är indelad i programområden som ofta samordnas i gemensamma delprogram. Just nu finns över 40 regionala samarbeten inom delprogram. De regionala programmen kan även förtäta nationella övervakningsprogram och då sker samarbetet främst med Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten, men även med andra myndigheter och organisationer.

Besök webbplatsen:

Gemensam webbplats för regional miljöövervakning (rmo.nu) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss