• Eldningsförbud i Västernorrlands län

  Brandrisken i Västernorrland är väldigt hög och det råder eldningsförbud i länet från och med 10 juni kl. 08.00. Syftet med eldningsförbudet är att förhindra skogsbränder. /There is a fire ban in Västernorrland County, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelserna får ett utökat tillsynsuppdrag över säkerhetsskydd

Närbild av ett grått tangentbord med en röd tangent med ett hänglås.

Den 1 december 2021 börjar ändringar i säkerhetsskyddslagstiftningen att gälla. I samband med ändringarna får länsstyrelserna ett större tillsynsansvar. Vi kommer bland annat att ansvara för tillsyn av kommuner, regioner och vissa verksamhetsutövares säkerhetsskydd.

Förändringarna i säkerhetsskyddslagen innebär bland annat att:

 • verksamhetsutövare är skyldiga att anmäla till tillsynsmyndigheten att de bedriver säkerhetskänslig verksamhet.
 • ansvaret ökar för säkerskyddschefer på kommuner, regioner och enskilda verksamhetsutövare.
 • verksamhetsutövare ska ingå säkerhetsskyddsavtal vid fler tillfällen.
 • verksamhetsutövare ska göra särskilda säkerhetsskyddsbedömningar och lämplighetsprövningar vid vissa säkerhetsskyddsavtal och överlåtelser.

Vilka kommer Länsstyrelsen ha tillsynsansvar över?

Det är länsstyrelserna i Skåne, Västra Götaland, Stockholm och Norrbotten som kommer att ansvara för tillsynen. De kommer ha ett geografiskt utpekat tillsynsområde och utföra tillsyn över:

 • kommuner och regioner.
 • enskilda verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och som inte står under tillsyn av andra tillsynsmyndigheter.
 • myndigheter som saknar utpekad tillsynsmyndighet och har sin placering inom länsstyrelsernas utpekade geografiska tillsynsområden.

Enskilda verksamhetsutövare som har verksamhet på flera ställen i landet ingår i det tillsynsområde där den juridiske personen har sin placeringsort.

Geografiska tillsynsområden

 • Länsstyrelsen Norrbotten har tillsynsansvar för Västerbotten, Jämtland, Västernorrland samt Norrbottens län.
 • Länsstyrelsen Stockholm har tillsynsansvar för Södermanland, Västmanland, Dalarna, Värmland, Gävleborg, Uppsala, Örebro, Gotland samt Stockholms län.
 • Länsstyrelsen Västra Götaland har tillsynsansvar för Halland, Östergötland, Jönköping samt Västra Götalands län.
 • Länsstyrelsen Skåne har tillsynsansvar för Kalmar, Blekinge, Kronoberg samt Skånes län.
Karta över Sverige med de geografiska tillsynsområdens markerade.

Mer information om uppdraget kring tillsyn av säkerhetsskydd på vår webbplats:

Tillsyn av säkerhetsskydd

Kontakt