Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förste och tredje vice talmännen besöker Västernorrland

Bild på förste vice talman Åsa Lindestam samt tredje vice talman Kerstin Lundgren

Förste vice talman Åsa Lindestam (S) och tredje vice talman Kerstin Lundgren (C) besöker Västernorrland den 26-27 november. Programmet har fokus på demokrati och görs som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomförs i samarbete med landshövding Berit Högman.

– Riksdagen firar ju hela Sveriges demokrati och med vårt jubileum tar vi avstamp i historien när vi reser runt i landet för att bidra till samtal och engagemang kring demokratins betydelse i dag och i morgon, säger Åsa Lindestam inför besöket.

Demokratin i dag och riksdagens demokratijubileum är i centrum för besöket. Det är första gången två vice talmän besöker ett län inom ramen för riksdagens demokratijubileum.

– Med riksdagens demokratijubileum vill vi både öka kunskapen om demokratins historiska genombrott i Sverige och tala om demokratins vikt och utmaningar i dag, säger Kerstin Lundgren.

Under besöket invigs två utställningar på Västernorrlands museum; riksdagens vandringsutställning Fira demokratin samt utställningen Höj din röst, som bygger på en pågående insamling av röster om demokrati i Västernorrland.

– Vi är glada och hedrade över att få välkomna två av riksdagens talmän och Riksutställningen ”Fira Demokratin” till länet, jag ser mycket fram emot att synliggöra det viktiga demokratiarbete som pågår och genomförs av många olika aktörer i Västernorrland och att vi tillsammans kan prata om hur vi fortsätter med arbetet att värna vår demokrati, säger landshövding Berit Högman.

Program

Fredag 26 november, Åsa Lindestam, Sundsvall

Åsa Lindestam medverkar i ett samtal på Kulturmagasinet om demokrati och vikten av att värna kultur och språk för nationella minoriteter. Vid Praktiska gymnasiet presenterar Åsa Lindestam riksdagens demokratijubileum och talar med elever och lärare om demokrati i skolan och skolans demokratiuppdrag. På Mittuniversitetet arrangeras ett panelsamtal om demokrati och utbildning med forskare och studenter.

Fredag 26 november, Kerstin Lundgren, Kramfors

Kerstin Lundgren besöker Sandö och möter representanter för Myndigheten för skydd och beredskap samt Folke Bernadotteakademin och Kramfors kommun samt gör ett besök på Räddningsgymnasiet. Därefter besöker tredje vice talman Ådalsskolan och Höga kusten Yrkeshögskola i Kramfors.

Lördag 27 november, Åsa Lindestam och Kerstin Lundgren, Timrå och Härnösand

Åsa Lindestam och Kerstin Lundgren besöker Söråkers Folkets Hus, Timrå för ett samtal om betydelsen av jobb och sysselsättning för ett inkluderande hållbart samhälle och en fortsatt stark demokrati.

I Härnösand inviger de vice talmännen riksdagens jubileumsutställning Fira demokratin! vid en ceremoni på Västernorrlands museum och dagen avslutas med ett möte hos Fem i tolv-rörelsen för ett samtal om demokrati och folkrörelser.

Bakgrund

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018–2022 firar riksdagen demokratins genombrott inom ramen för demokratijubileet. Som ett led i firandet reser talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken.

Målet är att besöka alla 21 län under mandatperioden och inte minst att samtala med unga människor om demokrati. Besöken samordnas med riksdagens vandringsutställning om demokratijubileet som turnerar till länsmuseer och andra platser. På grund av coronapandemin anpassas formerna för varje besök efter rådande läge.

Webbplatsen Fira demokratin! Länk till annan webbplats.

För mer information

Staffan Lindberg, evenemangsprojektledare, telefon 08-786 53 12, e-post staffan.lindberg@riksdagen.se

Anna Ström, talmannens pressekreterare, telefon 072-204 62 57, e-post anna.strom@riksdagen.se

Kontakt

Maria Sjöström

Länsledningskoordinator