Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stor investering har beviljats stöd i Västernorrland

Logotyp för Klimatklivet. Svarta bokstäver i vita rutor på gul botten.

151 miljoner kronor har beviljats i stöd från Klimatklivet till en ny anläggning för produktion av e-metanol i Örnsköldsvik.

Aktiebolaget FlagshipONE har fått positivt beslut om klimatinvesteringsstöd för att börja producera så kallade elektrobränslen till fartyg. Denna typ av bränsle kallas också Power-to-X eller indirekt elektrifiering. Genom att använda förnybar el från ny vindkraft, tillsammans med biogen koldioxid som återvinns från Hörneborgsverket, ska FlagshipONE producera förnybar metanol (e-metanol) till den marina sektorn.

Bygget av den första anläggningen har beviljats stöd med 10 procent av de stödberättigande kostnaderna, upp till maximalt stödbelopp på 151 684 500 kronor. Just nu jobbar bolaget för att få alla avtal på plats och de planerar att börja bygga våren 2022. Tidigt 2024 hoppas de kunna ha produktionen igång. Fabriken ska placeras intill Hörneborgsverket i Örnsköldsvik, för att de båda anläggningarna ska kunna dra nytta av varandra.

- Självklart betyder pengarna mycket, men framför allt är det ett bevis på att det vi gör är trovärdigt, säger Thomas Nilsson, projektledare, FlagshipONE AB.

Möjligt att söka igen nästa år

Under 2022 kommer det tre nya ansökningsperioder till Klimatklivet, en i början av året, en på våren och en på hösten. Då blir det återigen möjligt för företag och organisationer att söka stöd för investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser. Ansökan görs via ett digitalt verktyg och granskas sedan av både Naturvårdsverket och den aktuella länsstyrelsen.

- Det har varit en lång resa för oss så mitt tips till andra som funderar på att söka klimatinvesteringsstöd är att inte ge upp. Klimatklivet fyller en viktig funktion, det blir en kickstart för att få igång utveckling och stötta ny teknologi, säger Thomas Nilsson.

Klaudija Cavala som är kommunikationsansvarig i bolaget tillägger:
- Det positiva är att vi ska bidra till att accelerera omställningen till fossilfritt bränsle inom sjöfarten.

Kontakt

Therese Åkerlund

Energi- och klimatstrateg