Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Barn som brottsoffer och förövare – tema på årets brottsofferkonferens i Västernorrlands län

Barnen är i fokus på årets brottsofferkonferens i Västernorrland.

– Det behövs en samverkan mellan aktörer i samhället som kan ge stöd för att barn och unga inte ska bli brottsoffer eller utsätta andra för brott, säger Daniel Gustafsson, länsråd, Länsstyrelsen Västernorrland.

Under det senaste decenniet har kriminalitet bland barn och ungdomar blivit allt mer uppmärksammat. Det har frekvent rapporterats kring ungdomar som begår grova rån gentemot andra barn och ungdomar.

– Temat för årets konferens är mycket aktuellt. Steget mellan att vara förövare och brottsoffer är inte långt. Vi behöver ta oss an problematiken på ett nytt sätt och barn som brottsoffer behöver ett tydligt stöd. De behöver också en uttrycklig återkoppling på att samhället reagerar, agerar och finns som stöd för dem, säger Thomas Nilsson, chef för utredningsenheten på Polismyndigheten Region Nord.

Ett stärkt samarbete mellan aktörer

En av utgångspunkterna för konferensen är att öka kunskapen kring det stöd som finns för brottsutsatta personer. Detta med förhoppningen om att kunna stärka samarbetet mellan aktörer i landet, med det gemensamma målet att stödja brottsutsatta.

– Vi behöver vara flera aktörer som gemensamt stöttar brottsutsatta. Civilsamhället och ideella sektorn med sin goda vilja att göra en insats och ställa upp är viktiga i samverkan för att ge stöd till de barn som bevittnat brott och har blivit utsatta för brott. Tillsammans är vi starka, säger Göran Norlén, Brottsofferjouren Västernorrland.

En av många viktiga dagar

Samhället har ett stort ansvar i att se till att alla barn får växa upp i en trygg miljö med goda uppväxtvillkor. Allt för att ge barn och ungdomar goda förutsättningar och framtidshopp.

– Det är viktigt att arbeta med ett jämlikhetsarbete med insatser tidigt i ett barns liv, innan problem växer sig stora. En trygg miljö påverkar barns livsvillkor och möjligheter senare i livet. Det behövs en samverkan mellan aktörer i samhället som kan ge stöd för att barn och unga inte ska bli brottsoffer eller utsätta andra för brott. Denna dag är en del i det viktiga arbete vi gör, säger Daniel Gustafsson, länsråd, Länsstyrelsen Västernorrland.

Värd för konferensen är Länsstyrelsen Västernorrland tillsammans med Polismyndigheten Region Nord och Brottsofferjouren Västernorrland.

Kontakt

Ulrika Viklund

Samordnare för brottsförebyggande arbete

Daniel Gustafsson

Länsråd, Länsstyrelsen Västernorrland