Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tidiga insatser för asylsökande – för en meningsfull sysselsättning under asyltiden

Tiden i väntan på asyl kan vara lång och svår. I ett försök att göra väntans tider mer meningsfull har länsstyrelsen fått uppdraget att stödja de insatser i länet som bidrar till en meningsfull sysselsättning för de asylsökande.

På uppdrag av regeringen samordnar och koordinerar länsstyrelserna arbetet med tidiga insatser för asylsökande (TIA) i länet. Detta gäller de insatser som är riktade till män och kvinnor som är asylsökande, eller som har uppehållstillstånd men som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden

De insatser som kan bli beviljade denna typ av bidrag är de som genererar kunskap inom det svenska språket, det svenska samhället, arbetsmarknaden eller insatser som bidrar till en stärkt hälsa. Syftet med bidraget är att motverka passivisering under väntan på asyl, att underlätta målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.

Årets andra utlysning är avslutad

Länsstyrelsen Västernorrland har vid årets andra utlysning beslutat att stödja fyra olika projekt i länet som på ett eller annat sätt skapar meningsfullhet under de asylsökandes väntetider.

-Vi har denna gång valt att stödja fyra helt olika projekt, varav tre har syfte att främja kunskap om det svenska samhället. Ett område som särskilt har prioriterats under 2021, säger Hanna Norberg, integrationsutvecklare på Länsstyrelsen Västernorrland.

De beviljade projekten kompletterar redan pågående insatser och ger en god geografisk spridning av aktiviteter för målgruppen. De beviljade projekten listas nedan.

  • Fotboll för alla, Gottne IF
  • Samhälle i teaterform, Kulturföreningen teater ÄSCH!
  • Kultur och bildning för aktivt liv och framtidstro II, Ängekyrkan i Härnösand
  • Tidigare insatser för asylsökande (TIA), Sundsvall/Timrå FN-förening

Mer information om det nationella bidraget:

Tidiga insatser för asylsökande

Kontakt