Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets hotade arter möter fler utmaningar i ett varmare klimat

Abborren är en av de arter som gynnas när vattnet i våra sjöar blir varmare. Foto: Oskar Norrgran

Ett förändrat klimat som ger varmare höstar och kortare vintrar ökar risken att nya arter kan vandra in i vårt län och blir ytterligare en faktor som kan hota de arter som redan idag har svårt att överleva. Det visar en rapport från Länsstyrelsen Västernorrland.

– De pågående klimatförändringarna påverkar många i vårt samhälle. Inte minst våra djur och vår natur. Vi behöver öka vår kunskap om hur denna förändring kan påverka länet, säger Viveka Sjödin, klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen Västernorrland.

För att få bättre kunskap om vilka konsekvenser som kan uppstå, och vilka anpassningsåtgärder som kan vara aktuella för att mildra eventuella negativa effekter, har Länsstyrelsen Västernorrland, tagit fram en ny rapport ”Klimatförändringar och effekter på naturmiljön i Västernorrland”. Den utgör en populärvetenskaplig kunskaps-sammanställning om hur ett förändrat klimat förväntas påverka länets naturmiljö.

– Mer nederbörd under höst och vinter ger andra typer av flöden i våra vattendrag, och det skapar andra förutsättningar för de djur och växter som lever där. Vi kan även se att de djur som är beroende av snötäcke under vinter kommer att få stora utmaningar i framtiden, säger Viveka Sjödin.

Rapporten beskriver också vad länsstyrelsen gör och vad som går att göra, när det gäller klimatförändringar i Västernorrlands naturmiljö.

Läs mer i rapporten:

Klimatförändringar och effekter på naturmiljön i Västernorrland Länk till annan webbplats.

Kontakt