Åskoväder i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Historiskt möte mellan landshövdingarna i norra Sverige

Landshövdingarna i norrlänen

En historisk bild. Aldrig tidigare har fyra kvinnor varit landshövdingar i Sveriges nordligaste län samtidigt. Lotta Finstorp, Norrbotten, Helene Hellmark Knutsson, Västerbotten, Marita Ljung, Jämtland och Berit Högman, Västernorrland, träffades på Residenset i Härnösand. Foto: Marie Zetterlund

Landshövdingarna i de fyra norrlänen vill ta ett gemensamt krafttag för en grön hållbar omställningsresa i norra Sverige. I ett gemensamt samtal diskuterades även länens skogsprogram och jämställdhetsarbete.

Landshövdingarna i de fyra norrlänen har träffats på Residenset i Härnösand. Syftet med mötet var erfarenhetsutbyte och samtal om gemensamma frågor av strategisk karaktär.

- Vi har många gemensamma nämnare, såsom de positiva utmaningar vi nu står inför när industrin satsar och ställer om. Vi behöver arbetskraft, bostäder och infrastruktur. Norrbotten och Västerbotten har kommit en bit på väg och tillsammans kan vi stötta varandra i den här utvecklingsresan, säger Lotta Finstorp, landshövding i Norrbotten.

Att förstärka bilden av norra Sverige som en livskraftig och attraktiv region, med möjligheter till arbete, tillgång till livskvalitet och kultur, stad och landsbygd är något de fyra landshövdingarna aktivt vill bidra med.

- Vår roll som ledare är viktig i arbetet med bilden av norra Sverige, vi kan med vår röst berätta om, förstärka och påverka uppfattningen om vår del av landet. Det handlar om att förändra den mentala bilden, både vår egen självbild och andras bild av norr, säger Marita Ljung landshövding i Jämtland.

- Flyttlassen har gått söderut i decennier, nu behöver vi få flyttlassen att gå norrut och vi ser redan att inflyttningen till våra län ökar. Det behövs attraktiva bostäder, jobb för medföljande, skola, vård och omsorg samt förutsättningar att flytta med sitt företag. Det är en positiv komplexitet och angenäma utmaningar att tillsammans med våra kommuner och regioner skapa förutsättningar och möjligheter för ett gott liv för en ökande befolkning, säger Lotta Finstorp.

Hållbar omställning som ska komma alla till del

De stora industrisatsningarna med fokus på fossilfri produktion som nu genomförs i norra Sverige har potential att skapa stora värden för våra län. Landshövdingarna poängterar vikten av att de värden som genereras också stannar hos oss och kommer invånare och företag i länen till del, annars blir det ingen långsiktigt hållbar utveckling.

- Ett exempel är det arbete som vi i Västerbotten driver kring jämställt företagande. Vi har väldigt många drivna entreprenörer och investerare som är kvinnor och det är viktigt att vi förmedlar bilden att den hållbara omställningsresan i norra Sverige skapar möjligheter för alla, både kvinnor, män och unga människor, säger Helene Hellmark Knutsson landshövding i Västerbotten.

Mötet på Residenset i Härnösand kan ses som historiskt, aldrig tidigare har fyra kvinnor suttit i dessa ledande positioner i Sveriges nordligaste län samtidigt. Landshövdingarna i Norrbotten och Jämtland tillträdde under 2021 och fler gemensamma möten planeras för att kontinuerligt stämma av och planera saker av gemensamt intresse.

- Vi ska vara den samordnande kraften i våra län. Framförallt vill vi få saker gjorda och bidra till positiv förändring. Skogen är ytterligare en viktig gemensam fråga och vi har pratat om att vi inom ramen för skogsprogrammen kan skapa mer kraft och fler synergier i skogsfrågorna genom de olika aktiviteter och arbetsgrupper som planeras i respektive län, säger Berit Högman, landshövding i Västernorrland.

Kontakt

Maria Sjöström

Länsledningskoordinator