Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hjälp till att kartlägga svarthuvad snigel

Svarthuvad snigel kryper på ett löv

Fotograf: Jonas Roth

Sedan hösten 2019 har den nya, främmande arten svarthuvad snigel påträffats på flera platser i Sverige. Den svarthuvade snigeln befaras vara invasiv och därför vill Länsstyrelsen Västernorrland ha hjälp från allmänheten att rapportera eventuella förekomster av den nya arten i vårt län.

Den svarthuvade snigeln påträffades för första gången i Västmanlands län under hösten 2019. Sedan dess har förekomst av arten har rapporterats in på flera platser i södra och mellersta Sverige med fynd så långt norrut som Söderhamn. Än har det inte kommit in några rapporter om förekomst av svarthuvad snigel i Västernorrlands län.

Då den svarthuvade snigeln är ny i Sverige finns det inte så mycket kunskap om dess påverkan på det svenska ekosystemet. Men naturvårdsverket befarar att den svarthuvade snigeln potentiellt kan vara invasiv då den ofta förekommer i stora antal på en begränsad yta och i närhet till privata trädgårdar. Det finns även tecken på att den svarthuvade snigeln tränger undan andra snigelarter.

Tidiga insatser är viktiga

Åtgärder för att förhindra spridning av invasiva arter är mer effektiva ju tidigare de genomförs. Tidiga insatser kan stoppa den svarthuvade snigeln från att bli ett problem i framtiden om den skulle konstateras vara invasiv. Att rapportera in förekomster ökar chansen att hindra vidare spridning medan arten fortfarande är relativt nyatablerad. Därför uppmanar Länsstyrelsen Västernorrand allmänheten att rapportera in eventuella förekomster av svarthuvad snigel till SLU Artdatabanken.

Om du upptäcker något som du tror kan vara en svarthuvad snigel, ta en bild och rapportera in platsen till artportalen via www.invasviaarter.nu.

Den svarthuvade snigeln känns igen så här:

  • Huvudet är karaktäristiskt svart.
  • Kroppen är skiftande ljusbeige, grå till ljusbrun och lite genomskinlig.
  • Längd som fullvuxen 45-60 mm.
  • Andningshålet är placeras baktill på mantelns högra sida, till skillnad från andra arter som har andningshålet framtill på mantelns högra sida.

Den svarthuvade snigeln är sensommar och höstlevande och hittas sällan innan mitten av juli. Sniglar med svart huvud som hittas tidigare än juli är nästan alltid varianter av andra arter.

Mer information:

Svarthuvad snigel Länk till annan webbplats.(naturvårdsverket.se)

Svarthuvad snigel - Artbestämning från SLU Artdatabanken Länk till annan webbplats.(artfakta.se)

Rapportera in fynd av svarthuvad snigel Länk till annan webbplats.(artfakta.se)

Kontakt