Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Infrastrukturministern invigde laddstolpar längs Mittstråket

En man sätter i en sladd i en laddstolpe utomhus på en parkering. Två kvinnor står bredvid och hejar på. Det är höst. Foto.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth inviger de nya laddpunkterna i Krokom tillsammans med Jämtlands landshövding, Marita Ljung, och kommunstyrelsens ordförande i Krokom, Karin Jonsson.

Tre nya laddstolpar har invigts i Krokom. Stolparna är en del i projektet Ladda i Mittstråket som ägs av Länsstyrelsen Västernorrland.
- En satsning att vara stolt över, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth som invigde stolparna.

- Vi har anledning att sträcka lite på oss, sa infrastrukturministern Tomas Eneroth i sitt invigningstal, och menar att vi går snabbt fram när det kommer till utbyggnad av laddinfrastruktur i hela Sverige.

Under onsdagen besökte han energibolaget Jämtkraft, en av parterna i projektet Ladda i Mittstråket, och ett av bolagen som installerar och driftsätter de 85 laddstolpar som byggs i projektet. Varje stolpe har två laddplatser vilket innebär 170 nya laddpunkter i Västernorrland och Jämtland.

Minskat klimatavtryck

- I det här projektet bygger vi laddplatser på alla järnvägsstationer mellan Sundsvall och Storlien för att minska klimatavtrycket och stödja omställningen till ett mer hållbart samhälle, berättar projektledare Henrietta Philp, Länsstyrelsen Västernorrland.

Genom att bygga laddstolpar i anslutning till stationerna bidrar projektet till att möjliggöra laddning på centrala platser även i de mindre orterna, och samtidigt koppla samman olika transportslag och förenkla pendling med tåg längs Mittstråket.

- Detta bidrar till överflyttning av persontransporter från bil till kollektivtrafik samtidigt som förutsättningarna för att äga elbil förbättras i den här regionen. På så vis hjälper projektet till att minska klimatavtrycket från persontransporter, säger Henrietta Philp.

Samverkan

Ladda i Mittstråket är ett samverkansprojekt där Länsstyrelsen Västernorrland är projektägare och Länsstyrelsen Jämtland är medfinansiär. Själva utbyggnaden görs av energibolagen Jämtkraft och Sundsvall energi, i nära samarbete med de berörda kommunerna Bräcke, Krokom, Åre, Östersund, Ånge och Sundsvall. Tillväxtverket är med och finansierar projektet genom Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Kontakt