Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nio nya Natura 2000-områden föreslås i Västernorrlands län

Två personer står i en äldre tallskog, en av dem är nästan skymd bakom trädstammarna.

Gammal tallskog i Bjursjöberget-Hålldammberget i Sollefteå kommun. Foto: Jonas Salmonsson/Länsstyrelsen Västernorrland

Regeringen har föreslagit att 26 nya områden i Sverige ska bli Natura 2000-områden. Nio stycken av dessa ligger i Västernorrlands län.

Natura 2000 är ett europeiskt nätverk av värdefulla naturområden med arter och naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda. Urvalet av Natura 2000-områden är en viktig grund för att bevara ett representativt urval av naturmiljöer och arter i Sverige.

Alla föreslagna områden är naturreservat sedan tidigare

I Västernorrlands län är det nu nio stycken områden som föreslås bli Natura 2000. Alla är sedan tidigare skyddade som naturreservat och återfinns i:

  • Ånge kommun: Stensjön, Kullarna-Häxtjärn, Lill-Oxsjöskogen, Horntjärnberget, Bjursjö-Hålldammberget och Fårberget.
  • Sollefteå kommun: Korstjärnmyran och Midskogen.
  • Kramfors kommun: Långvattenhöjden.

- De här nya Natura 2000-områdena kompletterar nätverket på ett bra sätt. I första hand så är det naturtypen västlig tajga, det vill säga gamla tall- och granskogar, som läggs till nätverket. Men även cirka 100 hektar våtmark i Korstjärnsmyran, säger Jonas Salmonsson, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen Västernorrland och fortsätter:

- Utpekandet som Natura 2000 gör också att det blir lättare att exempelvis söka EU-medel för naturvårdsinsatser inom de här områdena.

Regeringen föreslår nya Natura 2000-områden (regeringens webbplats) Länk till annan webbplats.

Det är vanligtvis Länsstyrelsen som ansvarar för att sköta skyddad natur. Mer om detta, Natura 2000 och bevarandeplaner för befintliga Natura 2000-områden i länet finns på vår webbplats och sidan Skyddad natur:

Skyddad natur

Vill du veta mer om de nio naturreservaten? De återfinns på respektive sida under Besöksmål på vår webbplats:

Stensjön

Kullarna-Häxtjärn

Lill-Oxsjöskogen

Horntjärnberget

Bjursjöberget-Hålldammberget

Fårberget

Korstjärnsmyran

Midskogen

Långvattenhöjden

Kontakt

Jonas Salmonsson

Naturvårdshandläggare