Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

889 genomförda tillsynsbesök av pandemilagen

Tillsynsbesök i Birsta

I morgon den 29 september 2021 avvecklas flera restriktioner och kraven på verksamheter att informera om smittskyddsåtgärder försvinner. Det innebär också att länsstyrelsen tillsynsuppdrag läggs vilande.

Sedan den tillfälliga covid-19-lagen började gälla den 10 januari har Länsstyrelsen Västernorrland genomfört 889 tillsynsbesök i olika verksamheter. Av dessa har 87 procent varit fysiska besök och 13 procent administrativ tillsyn via telefon.

Verksamheter som tillsynats är olika handelsplatser, idrottsanläggningar, serviceinrättningar, allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, djurparker, nöjesparker, kultur- och fritidsverksamheter samt en marknad och ett motionslopp.

Strategin har varit att besöka de kommuner som haft högst smittantal varje vecka men även genom säsongsbetonad verksamhet.

Andel verksamheter per vecka där vi har noterat brister har varierat från som högst cirka 89 procent till som lägst 27 procent. Snittet låg på cirka 63 procent. Vi beslutade om fyra förelägganden, varav tre förenade med vite.

- Trots att mer än hälften av besöken har resulterat i någon form av brist har viljan att följa covid-19-lagen varit stor. Ofta har verksamheterna vidtagit åtgärder för att minska smittspridningen men missat någon del och bristerna åtgärdats snabbt, säger enhetschef Maria Höglund.

De vanligaste bristerna var att dokumentation av vidtagna smittskyddsåtgärder saknades och att information till enskilda om att förhindra smittspridning saknades. Innan lättnaderna från 15 juli 2021 var det stora brister av uträkning av och anslag om maxantal som saknades. Dock fortsatte många verksamheter att ha maxantalsanslag i sina lokaler, då de ansåg att det hjälpte att hålla ned trängsel.

Covid-19-lagen förlängs

Den 22 september meddelade Regeringen att man förlänger covid-19-lagen till den 31 januari 2022. Lagen gör det möjligt att, vid behov, införa effektiva och träffsäkra regler, anpassade efter hur olika verksamheter ser ut i syfte att förhindra smittspridning av covid-19 viruset.

Verksamhetsutövare är även i fortsättningen skyldiga att förhindra smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Dock är begreppet trängsel inte definierat vilket innebär att det inte skiljer sig från normala förutsättningar och verksamheter behöver inte göra några speciella åtgärder utöver det normala för att följa lagen.

- Det innebär att länsstyrelsen har inte längre ett uppdrag att operativt tillsyna verksamheterna men vi är redo att utföra tillsyn ifall det skulle behövas, säger enhetschef Maria Höglund.

Kontakt