Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Idag inleds Krisberedskapsveckan

Låda med konserver, ficklampa, batterier med mera

Länsstyrelsen Västernorrland är en av många aktörer som deltar i Krisberedskapsveckan som inleds i dag.

- Det är glädjande att se det stora och breda engagemang som finns i länet för att stärka vår beredskap. Vi har alla en viktig roll för att stärka motståndskraften vid större samhällsstörningar, säger landshövding Berit Högman.

Den 27 september-3 oktober genomförs Krisberedskapsveckan, en årlig kampanj för att stärka människors motståndskraft inför kriser och ytterst ett krig.

- Ett grundläggande mål för Krisberedskapsveckan är att fler människor ska stärka den egna beredskapen för att bättre klara kriser. Genom att vi som individer är bättre förberedda kan samhället som helhet klarar svåra påfrestningar bättre, säger Berit Högman.

Årets kampanj lyfter särskilt vikten av att värna vårt öppna samhälle utifrån att Sverige i år firar 100 år av demokrati.

- Hundraårsjubileet lyfter vi på olika sätt under hela året. Vår beredskap är en viktig aspekt även ur demokratisynpunkt. Vårt öppna demokratiska samhälle med fri- och rättigheter är ingen självklarhet utan något vi tillsammans behöver försvara och värna varje dag, säger Berit Högman.

Vid samhällskriser har Länsstyrelsen ett särskilt ansvar att samordna och stötta länets aktörer. Länsstyrelsen arbetar också långsiktigt inom många olika områden, tillsammans med andra, för att göra samhället robustare.

Mer om hur du kan bidra till Sveriges beredskap finner du på vår webbplats och sidan Eget ansvar vid kris:

 Eget ansvar vid kris

Fler tips om hur du kan förbereda dig för en större kris finns också på webbplatsen Din säkerhet.se:

Dinsäkerhet.se Länk till annan webbplats.

Kontakt