Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelserna vill freda strömmingen

Fiskebåt Juniskär Fotograf Oskar Norrgrann

Länsstyrelserna i fyra Norrlandslän vill se ett fiskeförbud för att freda strömmingen i Bottniska viken. Detta efter att de rapporterade fångsterna minskat drastiskt under 2021.

I en skrivelse till näringsdepartementet vill länsstyrelserna i Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten se akuta skyddsåtgärder för strömmingen.

Under 2021 har det rapporterats om kraftigt minskade fångster av strömming. Länsstyrelsen Västernorrland har gjort analyser av fångststatistiken under de senaste åren.

- Läget är akut. Om samma trend håller i sig under resten av året kan årets totala fångst av strömming inom Västernorrlands län halveras jämfört med fångsterna år 2020 och än mer jämfört med åren 2018 och 2019, säger Berit Högman, landshövding i Västernorrland och en av de fyra landshövdingarna som står bakom skrivelsen.

Även Producentorganisationen Kustfiskarna Bottenhavet (POKB) är oroade över strömmingsbeståndet i Bottniska viken och menar även att storleken på strömmingen har minskat vilket gör att en stor del av fångsten inte kan användas som livsmedel.

Samtidigt innebär dagens förvaltningsmodell, beslutad inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik, att ökade kvoter kunnat medges för 2021.

- Strömming utgör basen i hela det småskaliga kustnära fisket längs Bottniska viken. En minskad storlek samtidigt som fiskekvoterna höjs får stora konsekvenser för fiskenäringen i våra län, säger Berit Högman.

Därför föreslår länsstyrelserna nu omedelbara skyddsåtgärder i form av ett fredningsområde i södra delarna av Bottenhavet under tidsperioden 1 januari till och med 31 mars. Detta bör kunna genomföras som en tillfällig akut åtgärd redan under 2022.

Kontakt

Maria Sjöström

Länsledningskoordinator