Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Digitala utbildningar ska bidra till jämställdhet i skogsbranschen

En portabel dator står uppställd i skogen

Genom projektet Jämställdhet i skogsbranschen erbjuder vi flera olika utbildningar, samtal och webbinarier i höst och vinter. Genusmedveten rekrytering, kommunikation som stärker attraktionskraften, jämställda möten och aktiviteter samt demografi och normer är några av de ämnen som är i fokus.

Under 2021 har projektet Jämställdhet i skogsbranschen tagit fram gemensamma mätbara mål för jämställdhetsarbete, dessa presenterades den 6 september vid ett lunchwebinarium med skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist och landshövding Berit Högman.

Nu kommer nästa steg, att integrera målen och att omsätta dessa till konkreta förändringar i varje organisation. För att bidra till detta erbjuder projektet flera utbildningstillfällen för medarbetare, ledare och förtroendevalda, så att alla kan förverkliga sina ambitioner om jämställdhet i den egna organisationen.

Om projektet

Jämställdhet i skogsbranschen är ett regionalt projekt med syfte att stärka branschens attraktionskraft utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Länsstyrelsen Västernorrland är projektägare medan Region Västernorrland finansierar hälften av projektet och Västernorrlands skogliga aktörer finansierar hälften. Vi vill tillsammans skapa förutsättningar för en långsiktig, konkurrenskraftig, hållbar och lönsam skogsnäring. Projektet startade hösten 2020 och avslutas våren 2023.

Ett brett samarbete

De aktörer som deltar i projektet är: Biometria, GS-facket, Holmen Skog, Höglandssågen, LRF, Länsstyrelsen, Metsä Board, Mondi Dynäs, Naturbruksgymnasiet Skedom, Norra Skog, NYKS, Nätraälven, MIUN, Processum , Region Västernorrland, Rundvirke Skog, SCA Skog, Skogsentreprenörerna, Skogssällskapet, SLU, Svenska Skogsplantor, Skogsstyrelsen Timmerkörarna och Örnfrakt.

Mer om utbildningarna

Mer information och anmälan till utbildningarna finns via formulär hos Microsoft Forms. I kalendern på länsstyrelsens webbplats finns också mer information om de olika utbildningarna.

Anmälningsformulär: Kunskap, inspiration och erfarenhetsutbyte stärker skogsbranschens attraktionskraft Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Västernorrlands kalender

Kontaktperson

Susanne Öberg
Processledare Jämställdhet i skogsbranschen
Telefon: 070-641 30 05
E-post: susanne@susanneoberg.com

Kontakt