Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets bostadsmarknadsanalys: Bostadsförsörjning handlar om mer än att bygga hus

Lekpark framför radhusområde.

Bostadsmarknadsanalysen för 2021 är sammanställd och inrapporterad till Boverket. Den visar att Västernorrland är ett mångfacetterat län med flera utmaningar och möjligheter. Fler flyttar till länet än härifrån – och vi som redan är hemmastadda i våra kommuner bor gärna kvar i en egen bostad allt högre upp i åldrarna.

- En föränderlig befolkning innebär att kommunerna behöver planera för bostadsförsörjning i flera led, konstaterar Johan Åkesson, ansvarig handläggare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Urbanisering och mottagande av nyanlända skapar lokala utmaningar och möjligheter, samtidigt som lagar och nationell bostadspolitik ger förutsättningar för hur de kan bemötas.

Handlar om människor och möjligheter att verka i länet

Länsstyrelsen Västernorrland bedömer att en bostadsförsörjning för alla - även för de som inte har möjlighet att köpa eller hyra en nyproducerad bostad - kommer att kräva stor ansträngning. Och det av såväl länets kommuner som verksamma aktörer på bostadsmarknaden, liksom av staten.

- Ytterligare en dimension i arbetet med att balansera bostadsförsörjningen är att det inte bara handlar om att bygga hus. Det handlar om människor och deras möjligheter att bo och leva i Västernorrlands län, säger Johan Åkesson, handläggare vid Länsstyrelsen Västernorrland, och fortsätter:

- Kommunerna i länet har haft ett förhållandevis stort flyktingmottagande de senaste åren men det är få kommunmottagna som bor kvar. Det finns bra bostäder och ett fungerande mottagande. Men arbetsmarknaden i Västernorrland har inte lika stark förmåga att rekrytera och behålla ny personal som kommuner i andra län, med en annan struktur på arbetsmarknaden.

Riktlinjer för bostadsförsörjning ett viktigt verktyg

Kommunernas riktlinjer och handlingsprogram för bostadsförsörjning är ett verktyg som hjälper kommunen vid framtidsplanering. Riktlinjerna bör kunna svara på om bostäder behöver skapas via bostadsbyggande eller via utveckling av det befintliga bostadsbeståndet. För att på så vis matcha aktuella och framtida bostadsbehov.

- Det behövs nya bostäder där jobben och befolkningen ökar samtidigt som det behövs bostäder till nya familjer och en åldrande befolkning som fortfarande vill ha ett eget hem. Vi har en löpande dialog med länets kommuner och gläds över det utvecklade arbetet med att ta fram aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning. Idag läggs det större vikt vid en väl underbyggd analys av det faktiska bostadsbehovet hos kommunens olika målgrupper än tidigare, säger Johan Åkesson.

Mer information

På sidan Bostadsförsörjning på vår webbplats finner du mer information om Länsstyrelsen Västernorrlands uppdrag kring frågor som rör bostadsförsörjningen i länet:

Bostadsförsörjning

Vill du ta del av årets bostadsmarknadsanalys i sin helhet? Den går att ladda ner och läsa via följande länk:

Bostadsmarknadsanalys 2021 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Johan Åkesson

Handläggare bostadsfrågor