Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vanor och upplevelser kring betaltjänster kartläggs i årlig enkät

En person håller ett betalkort i ena handen och skriver på en portabel dator med den andra handen. Foto.

Använder du kontanter, är du helt digital eller kanske någonting mittemellan? Betalar du dina räkningar i kassan på banken eller i din butik eller sköter du det mesta via din hemdator? Hanterar du dagskassor? Nu i september genomförs en årlig enkätundersökning om betaltjänster för att kartlägga vanor och upplevelser.

Länsstyrelserna i Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län genomför just nu en årlig undersökning kring hur betaltjänsterna fungerar för privatpersoner, föreningar, företag och kommuner. Svaren som inkommer kan ses som en temperaturmätare och det är angeläget att vi på länsstyrelsen, och Post- och telestyrelsen, får en bild av hur dessa tjänster fungerar eller inte fungerar, främst i landets glesbefolkade delar.

Grundläggande betaltjänster är:

  • Kontantuttag (ta ut kontanter i automat eller över disk)
  • Betalningsförmedling (betala räkningar, skrivgiro osv)
  • Dagskassehantering (företag och föreningar ska kunna sätta in sin dagskassa)

Söker svarspersoner

Vi önskar enkätsvar från personer i alla åldrar och med olika erfarenheter av betaltjänster men vi tittar särskilt på hur dessa tjänster fungerar för personer som är äldre och för personer med funktionsnedsättning. För att nå dessa målgrupper samarbetar vi bland annat med Pensionärernas riksorganisation (PRO), men vi behöver hjälp att nå fler. Därför får du gärna hjälpa oss att svara på enkäten och att sprida den vidare.

Enkäten är öppen 2021-09-03 till 2021-09-30. Den är digital och helt anonym och genomförs via webropol. Om du, eller någon i din bekantskapskrets, behöver enkäten i pappersformat så kontaktar du ansvarig handläggare på länsstyrelsen Västernorrland via vår växel.

Enkätundersökningen är nu avslutad och går inte längre att svara på. Tack till dig som deltagit!

Mer information om länsstyrelsens arbete med betaltjänster finns på vår webbplats.
Grundläggande betaltjänster Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon växel 0611-34 90 00