Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingens aktiviteter vecka 36-37

Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län.

Här presenterar vi ett urval av landshövding Berit Högmans aktiviteter.

Vecka 36-37


Några av de planerade aktiviteterna för de kommande veckorna är:

  • Inleder och medverkar vid lunchwebbinarium på temat Skogsbranschens gemensamma mål för jämställdhetsarbete. Syftet är att inspirera andra i länet och i Sverige att stärka jämställdheten i skogsnäringen.

Demokrativeckan i Västernorrland: Demokratistugan kommer till Västernorrland 8-13 september som en del i att uppmärksamma, fira och värna Sveriges demokrati som i år fyller 100 år.

  • Onsdag 8 september kl.15.00: invigning av Demokratistugan på torget i Örnsköldsvik tillsammans med Peter Örn, ordförande för Kommittén Demokratin 100 år samt kommunalråden Per Nylén (S) och Anna-Britta Åkerlind (C) och Regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S).
  • Fredag 10 september kl.15.00: Medverkar vid invigningen av Europa-Direkt kontoret i Härnösand och vid Härnösands kommuns signering av Demokratideklaration.
  • Fredag 10 september: Demokratimiddag på Residenset med EU-minister Hans Dahlgren som speciellt inbjuden gäst samt gäster från länets kommuner, Region Västernorrland, civilsamhället, akademin. Syftet är att samtala om hur vi tillsammans kan stärka demokratiarbetet i Västernorrland.
  • Deltar i SKR:s konferens Demokrati i vår tid - främja, förankra och försvara med syfte att föra dialog kring hur vi tillsammans kan stärka demokratin på lokal och regional nivå.
  • Lördag 11 september kl.14.00: Demokratifika med fokus på kvinnokamp, rösträtt och ledarskap. Samtal från scenen vid demokratistugan med Biskop Eva Nordung Byström.

Programmet för Demokrativeckan i vår kalender

  • Friluftslivets år: Utomhusdialog i Timrå kommun kring vårt gemensamma arbete med att utveckla och stärka genomförandet av friluftspolitiken i länet.

  • Prisutdelning SKAPA innovationspris på Residenset. Länets vinnare av årets SKAPA utses och går vidare till riksfinalen i Stockholm i november.

  • Länsstyrelsens Insynsråd. På agendan: aktuella frågor på länsstyrelsen bland annat hur arbetet med Covid-19 fortsätter, resultat av genomförd intressentundersökning, arbetet med omvärldsanalys och verksamhetsplanering.

  • Planeringsdagar med länsstyrelsens ledningsgrupp. Fokus på utveckling av strategisk omvärldsbevakning som verktyg för chefer och medarbetare samt verksamhetsplanering för 2022.

Landshövdingen i sociala medier

Landshövdingen på Facebook Länk till annan webbplats.

Landshövdingen på Instagram: @landshovdingberit

Kontakt

Maria Sjöström

Länsledningskoordinator