Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungaparet ville uppmärksamma länets insatser under pandemin

Ayan Dalal i samtal med Kungaparet.

Ayan Dalal är en av tolv utrikesfödda som delar med sig av sin historia i utställningen "Betydelsen av ett jobb" och fanns för dagen också på plats vid Y:et för ett samtal med Kungaparet.

Vårdpersonal, skolelever, företagare, nya svenskar och representanter för kommun, region och länsstyrelse vara bara några som fick berätta om sina erfarenheter under corona-pandemin när Kungaparet besökte Västernorrland tisdagen den 24 augusti 2021.

Kungen och Drottningen hälsades välkommen av landshövding Berit Högman vid residenset i Härnösand. Syftet med besöket var att uppmärksamma de insatser och den påverkan som Corona-pandemin haft på länet.

- ­Det är en stor ära för oss i Västernorrland att få Eders Majestäters uppmärksamhet under en hel dag och att vi på detta sätt kan sätta fokus på de svårigheter men också de ljuspunkter som Corona-viruset har medfört, sa landshövdingen som också sa sig vara djupt imponerad över Kungaparets engagemang och intresse under hela pandemin.

Länsrådet Daniel Gustavsson informerade om länsstyrelsens roll, nya uppdrag och den samverkan som sker med andra aktörer i länet och fick flera frågor från både kungen och drottningen, bland annat hur man kan planera för det oförutsägbara vid en kris.

Regiondirektör Åsa Bellander beskrev hur sjukvården hanterat krisen och fick även hon flera frågor, bland annat om resurser och hur man ska hantera de vårdbehov som skjutits upp under pandemin.

Bra samarbete en framgångsfaktor

Såväl länsrådet som regiondirektören och Härnösands kommundirektör Lars Liljedahl var eniga om vikten av ett gott samarbete i länet för att möta konsekvenserna av pandemin.

- Viktiga framgångsfaktorer är att ha en kultur och en struktur som stöttar ett gott samarbete. ”Hur vi kan göra varandra så bra som möjligt i syfte att gagna länsborna” är frågan som är måste vara som ett mantra i arbetet, menade Lars Liljedahl och tog ett exempel på hur Härnösand skickade skyddsutrustning till Kramfors i pandemins inledande skede och därmed sparade liv.

Det inledande mötet i residenset var också det enda under dagen där ledningsfunktioner för region, länsstyrelse och kommun stod i centrum. I övrigt var det verksamheterna i fokus med besök på Koltrastens särskilda boende, Härnösands gymnasium, Sambiblioteket och Y:et vid Midlanda.

Fina möten på innergården

På Koltrasten välkomnades Kungaparet av enhetschef Frida Norberg som skildare en tillvaro med besöksförbud, familjebesök bakom plexiglas och vikten av att så långt det är möjligt försöka skapa ett gott liv för de boende. Undersköterskan Camilla Öhman, som jobbat på äldreboendet sedan starten för drygt 26 år sedan, berättade hur rutiner förändrats för att hålla smittan borta från boendet.

Det blev även diskussioner om vårdyrkets status, personalbehov och samarbetet mellan kommunen och regionen.

Martin Forsberg, danschef vid Norrdans och Scenkonst Västernorrland vd Mikael Flodström fanns också med vid boendet och kunde skildra om hur kulturen fått ställa om under pandemin med devisen att kulturen får komma till publiken när publiken inte kan komma till kulturen.

Som ett exempel på detta visade också Norrdans upp delar av sin föreställning Take-away ute på Koltrastens innergård. Där blev det också utrymme för flera fina möten och samtal mellan Kungaparet, personal och de boende.

På Härnösands gymnasium stod representanter för skolledning, lärare och elever vid restaurang- och livsmedelsprogrammet redo för besökarna. På sin första skoldag efter sommarlovet och för första gången på lång tid kunde eleverna öppna upp sin restaurang och servera en trerätterslunch, med Kungaparet som gäster.

Avslutning vid Y:et

Vid Bengt Lindströms 30 meter höga jätteskulptur Y:et vid Midlanda avslutades besöket med att träffa företrädare för Timrå kommun, Söråkers Folkets Hus och Mittuniversitetet som alla bidrog med sina perspektiv kring hur pandemin påverkat den egna verksamheten.

Kungaparet fick även se den nya utställningen ”Betydelsen av ett jobb” och träffa några av de utrikesfödda som bidragit med sina historier till utställningen.

Stefan Dahlin, kommunstyrelsens ordförande i Timrå, tackade avslutningsvis Kungaparet för besöket. Dagens värd, landshövding Berit Högman var mycket nöjd.

- Det är med en känsla av stolthet över det arbete vi gör tillsammans jag kommer att minnas den här dagen. Vi har klarat av mycket i det här länet under den här tiden, men vi har hjälpts åt och stöttat varandra och det är något som vi kan känna stolthet över. Kungaparets besök har satt fokus på just det. Pandemin är inte över, vi fortsätter arbetet tillsammans, sa hon.

Kontakt