Risk för vattenbrist i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

På spaning efter modernismens pärlor

Cylinderformad byggnad med arkitektur från modernismen

Den 16–17 september anordnas det tredje seminariet i serien ”Kulturvärlden som resurs”, och i år är temat modernismen. I samband med seminariet vill vi be länets invånare att skicka in bilder på byggnader, platser eller annat som går att koppla till Västernorrlands kulturarv från modernismen.

I år anordnas det tredje seminariet i serien ”Kulturvärlden som resurs” och årets tema är modernismen. 1900-talets designideal återfinns i hela vår omgivning, från bostäder till torg och butiker, sportanläggningar, broar och offentlig konst. Höstens seminarium kommer bland annat ta upp historik och olika aspekter om hur vi förändrar bebyggelsen utifrån dagens behov kopplat till energieffektiviseringar, bostadsbekvämlighet, tillgänglighet och ekonomi.

Seminariet vänder sig i huvudsak till politiker och handläggare, men också övriga personer som har kontakt med kulturvärlden, exempelvis fastighetsägare, konsulter, entreprenörer och förvaltare.

– Det mesta av det bebyggda fastighetsbeståndet vi har i dagens samhälle är byggt mellan år 1930-1970. Samhället hade vid den här tiden höga ambitioner kring samhällsbygget och en internationellt hög verkshöjd inom arkitekturen, berättar Karin Hermans, arkitekt och planhandläggare på Länsstyrelsen Västernorrland.

Värna om modernismen

Stora delar av det samhälle som vi lever i idag byggdes under 1900-talet, den epok som fått namnet modernismen. De modernistiska idéerna om utbildning, trafiksäkerhet, bostadsstandard, service och föreningsliv har inneburit ett stort fastighetsbestånd. Detta fastighetsbestånd saknar idag till stora delar ett formellt skydd i lagstiftningen samt har generellt sett ett lågt kulturellt värde. Genom åren har arkitektoniska detaljer ofta försvunnit i samband med renoveringar och ombyggnationer.

– Vi märker av att det finns ett stort behov av att modernisera de allra flesta byggnader, både genom trender så som inglasade balkonger men också att göra byggnader med tillgängliga för exempelvis äldre personer. Ofta ser vi inte värdet i vår kulturhistoria och när vi moderniserar vår miljö riskerar vi att förlora platser som kan berätta om detta kulturarv. Jag hoppas att detta seminarium ska kunna bidra med kunskap och diskussioner om det modernistiska kulturarvet, fortsätter Hermans.

Modernismen i Västernorrland

Med anknytning till höstens seminarium är vi på jakt efter modernismens gömda pärlor i Västernorrland. Kanske har du en favoritbyggnad med utsmyckning från 1900-talet, eller har du sett ett vackert balkonräcke någonstans? Det kan bestå av detaljer eller hela byggnader, ovanliga tegelmönster, mosaik i trapphus eller kanske någon spännande infrastruktur.

Hjälp oss hitta dessa gömda pärlor genom att skicka in bild och adress till platsen, via e-post till modernism.vasternorrland@lansstyrelsen.se senast den 31 december 2021.

Mer information om seminariet på Västernorrlands Museums webb Länk till annan webbplats.

Kontakt