Risk för vattenbrist i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny strategi för ökad och hållbar livsmedelsproduktion i länet

”Vi har bestämt oss. I Västernorrland ska det finnas en konkurrenskraftig livsmedelskedja där samtliga delar i kedjan är starka och välmående. Vi är övertygade om att vi genom att utveckla livsmedelsproduktionen skapar tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling i hela länet.” Så inleds Västernorrlands regionala livsmedelsstrategi.

Västernorrlands livsmedelsstrategi utgår från den nationella strategin, som tagits fram av regeringen, och lyfter våra regionala utmaningar och möjligheter.

- Vår regionala livsmedelsstrategi är ett bra verktyg för att driva livsmedelsnäringen framåt vare sig det gäller odling av mer grönsaker i länet eller utveckling av foodtech. Vi behöver tänka på att det kan komma tider av kris där vi behöver i mycket större utsträckning leva på det som produceras i närområdet. Till det verkligt positiva hör förstås att det kan ge fler jobb, säger landshövding Berit Högman.

Gemensam riktning

Den nya strategin är ett länsgemensamt dokument som tagits fram i nära samarbete mellan flera aktörer. Länsstyrelsen har tillsammans med Region Västernorrland och Lantbrukarnas riksförbund (LRF) drivit det operativa arbetet och representanter från livsmedelskedjan, länets kommuner, forskning och akademi har varit involverade i framtagandet.

Strategin pekar ut tre prioriterade områden att arbeta vidare med för att utveckla livsmedelskedjan i vårt län; regler och villkor, konsument och marknad, samt kunskap och innovation.

- Strategin pekar ut riktningen och vad vi gemensamt ska åstadkomma för en hållbar livsmedelsproduktion i Västernorrland. Länsstyrelsen samordnar erfarenhetsutbyten och utbildningstillfällen för att främja kunskap och innovation i länet. Genom att lyfta länets producenter hoppas vi också bidra till att öka efterfrågan på regionalt producerad mat och skapa stolthet för det vi producerar här i länet, säger Karin Frejarö, enhetschef på länsstyrelsen.

Mer läsning

Vill du läsa den regionala livsmedelsstrategin i sin helhet? Ladda ner den på följande sida:

Regional livsmedelsstrategi Västernorrland

Kontakt

Karin Frejarö

Enhetschef, Hållbar regional utveckling