Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

I dag uppmärksammar vi internationella flyktingdagen

Illustration av en familj som står framför staket med taggtråd som omgärdar ett tältläger för flyktingar.

I dag, den 20 juni, uppmärksammar vi internationella flyktingdagen. 82,4 miljoner individer bedöms just nu vara på flykt världen över, enligt UNHCR.

FN:s generalförsamling beslutade år 2000 att göra den 20 juni till Internationella flyktingdagen, World Refugee Day. En dag för att uppmärksamma flyktingar och alla människor runt om i världen som står upp för dem, ger dem en trygg plats och välkomnar dem i sina skolor, på sina arbetsplatser och som grannar runt om i världen.

Viktigt regionalt arbete och konstprojekt

Regionalt sker ett viktigt arbete för att bidra till en meningsfull vardag för asylsökande och nyanlända med bland annat etableringsförberedande aktiviteter, allt för en snabbare integration. Vi vill rikta ett stort tack till alla kommuner och ideella krafter i länet som bidrar till att aktiviteterna kan fortsätta, inte minst under pågående pandemin, då många projekt ställt om men inte ställt in.

Ett exempel på en länsstyrelsestödd insats i länet är Språkvänner i Timrå. Projektet som drivs av Timrå kommun, har tagit fram en film med individers egna berättelser samt en folder:

10 kvinnor, berättelser, länder Länk till annan webbplats. (Timrå kommuns webbplats)

I dag, söndag 20 juni, kan ni även besöka kulturprojektet Degeln som håller en träff på Norra berget i Sundsvall kl.14.00-16.00 med musik, grillning och spel. Anmälan krävs via Facebook:

Internationella flyktingdagen Länk till annan webbplats. (Degeln Sundsvall på Facebook)

Länsstyrelsens arbete med integration

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

Integration

Aktiviteter i Sverige

På informationsverige.se finns en nationell aktivitetskalender riktad till asylsökande och nyanlända. Där kan föreningar och andra aktörer som driver verksamhet för och med asylsökande och nyanlända registrera sina aktiviteter och därigenom synliggöra dessa för spridning. Kalendern ska bidra till att asylsökande och nyanlända lättare hittar till såväl aktiviteter som föreningsliv i Sverige.

Aktiviteter i Sverige Länk till annan webbplats. (på webbplatsen informationsverige.se)

Om ni som förening vill publicera en aktivitet i kalendern behöver ni först ansöka om att bli användare. Detta görs enkelt via webbplatsen. Där finns även mer information om kalendern och hjälp för er som vill publicera aktiviteter.

Kontakt

Assar Häggbladh

Utvecklare integration