Risk för vattenbrist i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Höstsådd ger tidigare skörd och högre avkastning

Lantbrukaren Joakim Vägermark står på ett vetefält i Torpshammar, miljöbild. Foto.

Joakim Vägermark står i ett fält med höstvete av sorten Norin. Han har provat sorten Julius också och den är minst lika bra, men något senare i skörd.

På Storboda Mjölk utanför Torpshammar var vetet redan i utvecklingsstadie 32 i slutet av maj. Här såddes höstvete sista helgen i augusti vilket gav tid för en bra etablering innan vintern. Att så på hösten ger fördelar som tidigare skörd och högre avkastning jämfört med vårsådd.

På gården Storboda Mjölk finns 170 mjölkande kor och ungefär 220 hektar växtodling. Här har Anna och Joakim Vägermark odlat höstvete i fem år.

- Om vi ska jämföra höstvete med vårvete så blir det tidigare skörd, säkert tre veckor tidigare, och det är mycket värt! Speciellt här uppe där skördefönstret snabbt blir kortare ju längre in på hösten vi kommer, berättar Joakim Vägermark.

Han uppskattar att den genomsnittliga avkastningen är ett ton högre per hektar för höstvete jämfört med om de vårsått.

Joakims tips för att lyckas med höstsådden

  • Så i rätt tid, månadsskiftet augusti-september, kanske några dagar in i september men inte senare.
  • Välj rätt fält, väldränerade fält med soligt läge krävs för att grödan ska komma igång på våren.
  • Anpassa gödslingen. Joakim siktar på 8 ton per hektar och anpassar gödselgivorna därefter.

Försöksodlingar i Lännäs

På Lännäs förädlingsstation har de sått höstvete och höstrågvete med goda resultat i flera år. Elin Lindén, som är växtförädlare där, understryker hur viktigt det är att höstså i rätt tid. För tidig sådd och grödan blir för kraftig och utvintrar, för sent så har den inte tillräckliga reserver att klara vintern.

- Här på Lännäs försöksstation sår vi höstgrödorna sista veckan i augusti, förra året blev det 27 augusti och med den snötäckta vintern så kom allt upp i gott bestånd, berättar Elin.

Att välja sorter som är testade i rätt klimat är också viktigt enligt Elin. Hon rekommenderar sorten Ceylon.

- Den ger både hög skördepotential och klarar påfrestande vintrar bättre än andra sorter på marknaden.

Film från Storboda

Se vår film där Joakim Vägermark berättar mer om sin höstsådd. Filmen är tre minuter lång och spelades in 27 maj.

Dags att köpa frön

Vill du prova höstsådd i år så är det hög tid att beställa utsäde nu, enligt Joakim. I alla fall om du är ute efter en specifik sort.

Kontakt

Emelie Y Eriksson

Projektledare