Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Över 500 genomförda tillsynsbesök i länet

Efter över 500 genomförda tillsynsbesök under våren kan Länsstyrelsen Västernorrland konstatera att verksamheterna i länet i huvudsak sköter sig väl.

- Viljan att följa covid-19-lagen är stor. Ofta har man vidtagit åtgärder för att minska smittspridningen men att man missat någon del och bristerna åtgärdas ofta snabbt, säger Maria Höglund, enhetschef vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Länsstyrelsen har i uppdrag att kontrollera att verksamhetsutövare genomför begränsningar och åtgärder utifrån den tillfälliga covid-19-lagen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om föreskrifter och beslut och kontrollera efterlevnaden.

- Även om vi funnit brister vid många av våra besök så upplever vi ändå att viljan att följa covid-19-lagen är stor hos verksamheterna. Ofta har man vidtagit åtgärder för att minska smittspridningen men att man missat någon del och bristerna åtgärdas ofta snabbt, säger Maria Höglund, enhetschef vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Länsstyrelsen har sedan den tillfälliga covid-19-lagen började gälla 10 januari fram till vecka 23 genomfört 514 tillsynsbesök i olika verksamheter. Majoriteten av tillsynsbesöken har varit inom handeln, men även många sportanläggningar har kontrollerats. I 63 procent av fallen har man funnit brister och länsstyrelsen har beslutat om tre förelägganden.

Utöver detta har länsstyrelsen även gjort ett omfattande informationsarbete, med bland annat riktade informationsutskick och informationsmöten för olika branscher och verksamheter.

- De vanligaste bristerna är att inga maxantal beräknats för avgränsade utrymmen, maxantal beräknats fel, det saknas information om att handla ensamma och att det saknas dokumentation av vidtagna smittskyddsåtgärder, säger Maria Höglund.

Under den senaste tiden har länsstyrelsens tillsynshandläggare även noterat en oroande trend, där några verksamheter bland annat plockat ner skyltar som ska finnas enligt lagstiftningen.

- Faran är inte över. Den tillfälliga covid-19-lagen gäller fortsatt och det är viktigt att vi tillsammans fortsätter att följa råd och rekommendationer för att smittspridningen ska minska ytterligare, säger Maria Höglund.

Under hela sommaren fortsätter länsstyrelsen att kontrollera verksamheter enligt covid-19-lagen.

Frågor och svar om covid-19 hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt