Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bortförda barn och unga – hur kan vi förhindra det och vad gör vi när det hänt?

En tom stol i en skolsal med texten Saknad. 

I samband med skollov finns en risk att barn och unga förs ut ur landet och lämnas kvar där mot sin vilja. Efter lovet kan elever saknas och skolbänkar gapa tomma.

Många barn och unga ser sommarledigheten som ett välkommet avbrott i vardagen. Detta gäller dock inte alla. För barn och unga som lever med hedersrelaterade normer kan ledigheten innebära en period då utsattheten ökar. En del kan föras ut ur landet mot sin vilja för att giftas bort, könsstympas eller i uppfostringssyfte. Att föra bort barn kan också handla om bestraffning av mammorna. För andra barn och unga kan sommarledigheten innebära att de isoleras på hemmaplan, utan möjlighet att träffa kompisar eller delta i fritidsaktiviteter.

- Även om resandet nu på flera sätt begränsas kan vi inte bortse från risken att barn fortsatt kommer att föras ut ur landet, och att ingen märker det förrän skolstarten i augusti, säger Hannah Kejerhag Oldenmark, samordnare inom Hedersrelaterat Våld och förtryck, på Länsstyrelsen Västernorrland.

Bortförda barns och ungas utsatthet kan ses som ett av de mer inskränkande uttrycken av hedersrelaterat våld och förtryck. Samtidigt tar det utgångspunkt i mer "vardagliga" begränsningar av dessa ungas liv och drömmar. Även om risken för bortföranden ökar i samband med lov, behöver vi vara uppmärksamma på barns och ungas utsatthet under alla dagar på året.

Ju tidigare vi lägger märke till barn och unga som riskerar att fara illa, desto större möjlighet att förhindra bortföranden eller annan utsatthet.

Mer information

Mer information och stöd kring hedersrelaterat våld och förtryck finner du via länken nedan.

Mer information om hedersrelaterat våld och förtryck Länk till annan webbplats.

Kontakt

Patrik Gunnarsson

Utvecklingsledare i arbetet mot Mäns våld mot kvinnor