Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nationaldagsfirande med landshövding Berit Högman

Nationaldagen firas i år på Residenset i Härnösand med fyra inbjudna föreningar från länet som tilldelas fanor från Stiftelsen Sveriges Nationaldag. Med traditionsenligt tal, flagghissning och nationalsång under klarblå himmel, firas dagen med omtanke för alla som på olika sätt drabbats av pandemin och med glädje över vår demokrati som i år fyller 100 år.

- Vi ser vår sol, vår himmel och våra ängder gröna – så ska en nationaldag firas. Så inleder landshövding Berit Högman årets nationaldagstal till länets invånare och till de fyra föreningar som bjudits in för att föräras den svenska fanan från Stiftelsen Sveriges Nationaldag.

- Efter drygt ett år med Pandemin som krävt stora uppoffringar av oss medborgare, stora arbetsinsatser av vårdpersonal ser vi nu att det börjar ljusna och vad vi då särskilt bär med oss i minnet att det varit ett år där vi verkligen har försökt vara rädda om varandra. Så vi firar inte stort och pampigt, vi firar med omtanke om Sverige, om oss som bor här och med omtanke om de värden vårt firande står för.

- Demokratin fyller 100 år, 1921 var det år som både kvinnor och män oavsett inkomst fick rösta i allmänna val – en grundpelare i demokratin och det ska märkas av hela året i vårt land och i vårt län under hösten. Nationaldagen och vår Svenska flagga är symboler för och representerar något viktigt vi har tillsammans i vårt land: grundläggande värden som demokrati, föreningsfrihet yttrande- och tryckfrihet, fred och frihet. Värden som vi inte ska se som självklara så just därför är det bra att påminnas om dem idag, understryker Berit Högman i sitt tal.

Fyra föreningar i länet hade inför året ansökt om att få en fana från Stiftelsen Sveriges Nationaldag:

  • OK Nolaskogsarna
  • Elevrådet Anundsjöskolan
  • Veteranerna Ångermanland
  • FMCK Örnsköldsvik.

Representanter från föreningarna tilldelas fanorna under ceremonin som avslutas med att elever från Musik- och Kulturskolan i Härnösand spelar Nationalsången.
Ta del av hela firandet i följande filmklipp.

Kontakt

Maria Sjöström

Länsledningskoordinator