Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut, Harråns naturreservat, Ånge kommun

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Harrån i Ånge kommun

Området är beläget parallellt med E14 från länsgränsen vid Jämtkrogen till Tallåsen, ca 5 km norr om Ånge tätort och berör vattenområdet från länsgränsen till Tallåsen samt angränsande fastigheter; Ede 2:23, Granboda 1:13 (fd 1:8),1:2, 2:8, 2:9, 2:14, 2:16, 2:18, 2:22, 2:23, 2:24, 2:28, 2:29 2:30, 2:32, 2:33, S:3, outr:1, Hallsta 1:48, 1:78, 1:135, 1:176, samt:2, samf:3, Jämtkrogen 1:1, 1:3, Västernäset 5:4, 5:5, 5:6, 5:10, 5:20, Ånge 3:609 (fd Granboda 1:7).

Kända sakägare får förslaget med post till den av länsstyrelsen kända postadressen. Förslaget kan beställas från länsstyrelsen på telefon 0611- 34 90 00 eller vasternorrland@lansstyrelsen.se.

Sakägare förläggs härmed i enlighet med 24 § områdesskyddsförordningen (1998:1252) att senast 7 augusti 2021 yttra sig kring förslaget. Yttrandet ska skickas till vasternorrland@lansstyrelsen.se eller via post till Länsstyrelsen, 871 86 Härnösand. Ange diarienummer 511-3061-12.

Kontakt

Oskar Norrgrann

Naturvårdshandläggare