Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utvecklingsarbete ska leda till en mer effektiv och rättssäker tillsyn

Hand håller förstoringsglas över pusselbitar.

För att nå en mer effektiv och rättssäker tillsyn, har länsstyrelserna påbörjat ett gemensamt utvecklingsarbete. Arbetet handlar om att i ett första steg identifiera utvecklingsområden för att i nästa steg ta dessa vidare.

Uppdraget, som är ställt av regeringen, drivs av Länsstyrelsen Västernorrland genom projektet Tillsynsutveckling vid länsstyrelserna (TULä).

En viktig utgångspunkt i arbetet är att samverkan ses som en grundförutsättning för en effektiv och rättssäker tillsyn inom länsstyrelserna. Genom ett enhetligt arbetssätt kan länsstyrelserna, förutom att nå en mer effektiv och rättssäker tillsyn, även möta omvärldens ökade krav på digitalisering, kostnadseffektivitet och nyttorealisering.

Fem prioriterade utvecklingsområden

Genom att kartlägga länsstyrelsernas tillsyn via enkätundersökningar och processkartläggningar, har projektet identifierat ett tiotal utvecklingsområden. Fem av dem har prioriterats att arbeta vidare med efter den 1 juni:

  • Länsövergripande tvärsektoriell samverkan
  • Utöva tillsyn med gemensam planering
  • Enhetlig tolkning av föreskrifter
  • Handläggning av tillsyn med få ärenden
  • Förmåga att följa upp och analysera.

Den 31 maj redovisade Länsstyrelsen Västernorrland den första rapporten till regeringen. Uppdraget pågår till och med oktober 2022.

- Det har varit ett utmanande men lärorikt uppdrag eftersom länsstyrelsen genomför tillsyn i stor omfattning, variation och komplexitet, menar projektledare Annika Wallin och fortsätter:

- Att hitta den gemensamma nämnaren har krävt ett gediget grundläggande arbete. Samtidigt har rådande pandemiläge gett ett ökat fokus på tillsynen. Att fler ser att tillsyn är en viktig del av det demokratiska samhället. Och om länsstyrelserna utför en effektiv och rättssäker tillsyn kan det öka viljan att efterleva lagstiftningen - det vill säga tillsynen får den önskade effekten.

Ta del av rapporten

Vill du ta del av rapporten i sin helhet? Då kan du ladda ner den på följande sida:

Tillsynsutveckling vid länsstyrelserna

Kontakt

Annika Wallin

Projektledare