Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Resultat från björninventeringen 2020

Blå bakgrund med "Pressmeddelande" skrivet i vitt mitt i bilden

Resultatet från björnspillningsinventeringen visar att björnstammen i Västernorrland och Jämtlands län vuxit sedan 2015. Länsstyrelsen och Naturhistoriska riksmuseet beräknar nu att björnstammen i bägge länen består av totalt 1472 björnar.

Hösten 2020 genomfördes björnspillningsinventering i Västernorrland och Jämtlands län. Totalt har cirka 5000 spillningsprover samlats in och analyserats. Resultatet visar att det finns totalt 1472 björnar i de båda länen, fördelat på 935 honor och 537 hanar. Det visar på en ökning från år 2015 när björnstammen inventerades senast. Då uppskattades antalet björnar till totalt 1179 stycken för bägge länen.

- Vi är nöjd med resultatet av inventeringen. Tack vare Jägareförbundets jaktvårdskretsar fick vi in ett stort antal spillningsprovet vilket ger ett väldigt bra underlag för att beräkna björnstammens storlek på ett tillförlitligt sätt, säger Lars Wiklund, viltförvaltare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Ökad björnstam i Västernorrlands län

Björnstammen i Västernorrlands län beräknades till 442 björnar hösten 2020. Det är en ökning från den senaste spillningsinventeringen 2015 då björnstammen beräknades till ca 350 björnar. Resultatet visar också att länet har en stor övervikt av honor i stammen vilket sannolikt påverkat tillväxten.

- Den höga andelen honor i stammen har sannolikt lett till en högre tillväxttakt än vad vi tidigare har beräknat. Björnjakten som bedrivs idag fredar honor som åtföljs av ungar vilket betyder att en stor del av honorna i björnstammen inte beskattas. Då länet är omgivet av tre andra län som har tätat björnstammar får vi dessutom sannolikt ett stort inflöde av björnar från dessa län som också bidrar till ökningen, säger Lars Wiklund.

Inventeringen ligger till grund för beslut om björntilldelningen

Björnspillningsinventering genomförs var femte år för att få en ungefär bild av hur stor björnstammen är i länen samt för att få en uppfattning om hur björnstammen i Sverige är fördelad geografiskt. Resultatet är viktigt för att kunna förvalta björn på ett långsiktigt hållbart sätt.

- Spillningsinventeringen ger oss en riktlinje för hur vi ligger i förhållande till det förvaltningsmål för hur många björnar som ska finnas i länen. Resultatet utgör sedan en grund för beslutet om hur många björnar som kommer kunna fällas i respektive län under licensjakten, avslutar Lars Wiklund.

Mer information:

Spillningsinventeringen genomförs av Länsstyrelserna tillsammans med Naturhistoriska Riksmuseet och Jägareförbundet Mitt Norrland. Den 30 juni 2021 kommer Naturhistoriska Riksmuseet publicera en rapport med spillningsinventeringens resultat i sin helhet på sin hemsida.

Kontakt

Lars Wiklund

Vilthandläggare

Telefon 073-2741378