Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingens aktiviteter vecka 21-22

Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län.

Här presenterar vi ett urval av landshövding Berit Högmans aktiviteter.

Vecka 21-22


Några av de planerade aktiviteterna för de kommande veckorna är:

 • Dialogmöte mellan länets kommunledningar, regionledning, landshövdingen och länsrådet och representanter från länsstyrelsen. Hållbar samhällsplanering på agendan.

 • Medverkar vid möte om Pilotprojekt Ljungan tillsammans med Landshövdingen i Jämtland.

 • Styrgruppsmöte Myndighetsnätverket. På agendan bland annat: aktuellt läge i nätverket, ekonomi och kommunikation.

 • Personalmöte med länsstyrelsens personal. På agendan: Pågående verksamhetsutvecklingsprocess och länsstyrelsens uppdrag kring att utveckla Tillsynsarbetet på länsstyrelsen.

 • Medverkar vid Regeringskansliets myndighetsdialog med samtliga länsstyrelser. Dialog om resultat under året 2020 samt fokus på verksamhetsutveckling och samverkan för kommande år.

 • Heldags landshövdingemöte med temat Framtidens länsstyrelser.
 • Planeringsdagar länsstyrelsens ledningsgrupp. På agendan: organisationsfrågor, länsstyrelsens roll och uppdrag för länets utveckling, inriktning kommande års verksamhetsmål, framtidens arbetsplats och arbetsliv.
 • Digitalt Nationaldagsfirande under liten ceremoni med flagghissning, fanutdelning och nationalsång på Residenset i Härnösand. Ceremonin är enbart för särskilt inbjudna och anpassad efter rådande Covid-19 restriktioner.
 • Inleder och medverkar i workshopen ”Inkluderande tillväxt för framtidens samhälle i Västernorrland” ett länsgemensamt projekt med syfte att skapa aktuell kunskap och praktiskt stöd kring möjligheter till mer robust kompetensförsörjningsarbete i länet.
 • Medverkar vid Y-Sam/regionalt samverkansråd för länets samhällsskydd och beredskap.

 • Interna möten med länsstyrelsens ledning med fokus på planering och uppföljning av verksamheten.

  *Samtliga möten sker digitalt.

Landshövdingen i sociala medier

Landshövdingen på Facebook Länk till annan webbplats.

Landshövdingen på Instagram: @landshovdingberit

Kontakt

Maria Sjöström

Länsledningskoordinator