Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi samarbetar för att förenkla upphandling av regionala livsmedel

Pressmeddelande

Kramfors, Ånge och Sollefteå kommun är tidigt ute med att upphandla livsmedel via dynamiskt inköpssystem. Systemet förenklar för lokala företag att leverera livsmedel till offentliga kök och de tre kommunerna samarbetar nu med LRF och länsstyrelsen för att nå livsmedelsproducenterna.

Sedan 1 januari 2017 är det möjligt att använda sig av dynamiskt inköpssystem (DIS) enligt den svenska upphandlingslagstiftningen. Något som kommunerna Kramfors, Sollefteå och Ånge samarbetar kring vid inköp av livsmedel. Tillsammans med Länsstyrelsen Västernorrland och LRF bjuder de in till en digital träff kring DIS och upphandling av livsmedel den 25 maj.

- Den regionala livsmedelsproduktionen i Västernorrland är viktig och behöver öka. De offentliga köken kan vara en betydelsefull kund för de som vill starta upp, utveckla eller öka sin livsmedelsproduktion, säger Emelie Eriksson, projektledare för arbetet med den regionala livsmedelsstrategin och en av initiativtagarna till träffen om DIS.

Nya möjligheter

Detta system är mer flexibelt än tidigare, producenter kan när som helst under upphandlingsperioden digitalt kvalificera sig som leverantör. Inbjudningar att lägga anbud kommer löpande och gäller exempelvis för ett år eller en säsong i taget. Alla som kvalificerat sig har möjlighet att lämna anbud. Det finns också möjlighet att tacka nej om till exempel skörden inte skulle räcka till vid något tillfälle.

- Det är väldigt få som testat detta för livsmedel. Det är mer vanligt inom mer rörliga områden som it och konsulttjänster, där det går fort. Där hinner ju upphandlingen knappt ut innan den är inaktuell, berättar Anita Åberg, upphandlare i Kramfors kommun.

Anita har arbetat med upphandling i många år och provat flera olika sätt för att möjliggöra för fler producenter att lämna anbud, hon ser många fördelar med DIS.

- Saknas någon bilaga finns möjlighet att ansöka på nytt, systemet är öppet under hela upphandlingsperioden vilket ger en bredare inkörsport. Vi provar nya sätt hela tiden för att öppna upp för lokala producenter och hoppas att de ska tycka att det här är lika bra som vi tycker, berättar Anita.

Relation till maten

Ett av kvalificeringskraven i kommande upphandlingar som dessa tre kommuner ska avropa via DIS är att producenterna ska kunna ta emot studiebesök och visa hur produktionen går till.

- Idag kommer vi längre och längre ifrån livsmedelsproduktionen, detta är ett spännande sätt att öppna upp för lokala leverantörer och främja en närmre relation mellan produktion och slutkonsument. Det tycker jag är värdefullt, säger Emelie.

Sollefteå och Kramfors kommun har under flera år gjort gemensamma upphandlingar och sedan ett par år tillbaka är även Ånge kommun med i samarbetet. För att nå ut till länets livsmedelsproducenter har LRF och Länsstyrelsen Västernorrland kopplats in i det gemensamma arbetet, som snart resulterar i en aktuell upphandling via DIS. För att skapa goda förutsättningar för många bra anbud arrangeras alltså en digital träff 25 maj.

- Träffen blir ett forum för upphandlare, kostchefer, ekonomer och producenter att mötas kring upphandlingsfrågan. Sådana här samtal är värdefulla för att öka förståelsen för varandras utmaningar, avslutar Emelie Eriksson.

Kontakt

Emelie Y Eriksson

Projektledare