Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu kan alla fåglar gå utomhus igen

Risken för fågelinfluensa har avtagit och skyddsnivån har nu sänkts även för kommersiella anläggningar som säljer ägg eller kött, vilket innebär att alla fjäderfän och fåglar i fångenskap får gå utomhus igen.

 

Sol och värme bromsar upp smittspridningen av fågelinfluensa och Jordbruksverket har den 1 juni beslutat att lätta på restriktionerna för alla fjäderfän och fåglar i fångenskap.

Det är alltid viktigt att upprätthålla ett gott smittskydd för dina fåglar genom grundläggande biosäkerhet. Med det menas allt du som djurägare kan göra för att minska risken för att smittor kommer in i och utvecklas hos dina fåglar eller sprids till andra besättningar. Dagliga skötsel- och hygienrutiner och skadedjursbekämpning är bra exempel på detta.

Det är även fortsättningsvis viktigt att förhindra direkt och indirekt kontakt mellan dina fåglar och vilda fåglar. Det kan göras genom att ge foder och vatten inomhus eller under tak. Det finns fortsatt en låg risk för introduktion av fågelinfluensa.

Samlad information om smittskydd för dig som djurägare

Jordbruksverkets information om fågelinfluensan Länk till annan webbplats.


Kontakt