Risk för vattenbrist i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelserna visar på nyttan av vårt kulturarv

Ett bevarat häbre som står i stadsmiljö.

Häbbersbacken i Härnösand innan restaureringen påbörjades. Foto: Peter Persson

Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram publikationen ”Nyttan med kulturmiljö” om landets kulturmiljöer och det arbete som länsstyrelserna gör för att främja kulturarvet. Den riktar sig till alla som är intresserade av vår kulturmiljö.

Vad är kulturmiljöer? Vad har de för plats i samhället och hur skyddas de? Det är frågor som besvaras i publikationen ”Nyttan med kulturmiljö”. Skriften innehåller exempel på olika typer av kulturmiljöer – allt från en prästgård i Dalarna till ett kalkbruksområde på Gotland – och har tagits fram av länsstyrelsernas kulturmiljöfunktioner.

– Den lyfter fram allt det arbete som pågår och görs av länsstyrelsen, tillsammans med andra, för att bevara, använda och utveckla vårt kulturarv. Vi hoppas att den ska nå fram till allt från den intresserade allmänheten och besökare av kulturhistoriska platser, till politiker och tjänstemän som arbetar med vår kulturmiljö, säger Maria Olsson, samordnare på funktionen för kulturmiljö vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Restaurering präglas av återbruk och miljömässig hållbarhet

I avsnittet ”Härbret på Häbbersbacken” beskrivs hur restaureringen av en av Härnösands äldsta byggnader genomförs. Projektet präglas av tanken om återbruk och miljömässig hållbarhet. Många byggnader rivs idag utan eftertanke, men även de som helt döms ut kan ofta bevaras i olika grad och för nya ändamål.

– Vi vill uppmärksamma den historiska dimensionen i dagens landskap och i den bebyggda miljön. Den brytning som uppstår mellan det dagsaktuella och historien hjälper oss att se vår samtid på nya sätt, liksom våra föreställningar om framtiden. Dessutom erbjuder kulturmiljöer – precis som naturmiljöer – möjligheter till upplevelser och rekreation, säger Maria Olsson.

Publikation i både tryckt och digitalt format

Publikationen finns i både tryckt och digitalt format och har levererats till bland annat Kulturdepartementet och Riksantikvarieämbetet. Den kommer också att distribueras till politiker samt lokala, regionala och nationella myndigheter. Redan nu finns planer på fler informationsskrifter utifrån mer specifika teman.

Länsstyrelsernas publikation: Nyttan med kulturmiljö Pdf, 3.1 MB.

Kontakt