Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kritiskt läge för hotade fjärilar

En orange fjäril med svarta prickar på vingarna sitter på en vit blomma.

Fotograf: Annika Carlsson

Många hotade fjärilsarter fortsätter att minska i antal trots särskilda åtgärdsprogram. Läget är så pass kritiskt att flera av arterna riskerar att dö ut om man inte vidtar ytterligare åtgärder, visar en ny rapport som Naturvårdsverket tagit fram tillsammans med SLU Artdatabanken och Länsstyrelserna.

För tio av de mest sällsynta arterna av dagfjärilar görs riktade insatser för att minska hoten mot deras överlevnad och med en målbild att över tid uppnå stabila populationer. Arbetet bedrivs inom särskilda åtgärdsprogram för hotade arter och natur­typer. Rapporten visar dock att åtgärderna inte räcker till då läget är allvarligt för samtliga av de tio fjärilsarter som omfattas av dessa åtgärdsprogram. Två av arterna, kronärtsblåvinge och veronikanätfjäril, befaras redan ha försvunnit helt från Sverige.

Orsaken till det allvarliga läget för de hotade arterna beror i första hand på stora förändringarna i fjärilarnas livsmiljöer. De blomrika marker som fjärilarna trivs i av har minskat både i antal och storlek och de kvarvarande fjärilsmarkerna ligger som små isolerade öar i landskapet vilket gör det svårt för fjärilarna att överleva och föröka sig.

Inte lika kritiskt läge för lokala fjärilar

I Västernorrland län finns de två hotade fjärilsarterna mnemosynefjäril och violett guldvinge. Länsstyrelsen Västernorrland arbetar aktivt med åtgärdsprogram för dessa arter och tidigare år har man kunnat ana en svagt positiv trend för båda fjärilsarterna. Förekomsten av mnemosynefjäril är fortfarande relativt stabil och förekommer på ett flertal platser i länet även om det är få platser där förekomsten är riktigt stark, medan violett guldvinge årligen påträffats på flera nya platser i länet.

- Även om läget inte är kritiskt i vårt län än så länge så krävs det fortsatta åtgärder för att upprätthålla de svagt positiva trenderna vi ser för dessa arter. Vi behöver öka arealerna och ha kontroll på habitatens kvalité för att lyckas. Det kommer att krävas stora resurser och ett fortsatt långsiktigt arbete, säger Annika Carlsson, biolog vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Länsstyrelsen Västernorrland kommer under sommaren fortsätta arbeta med åtgärdsprogram för både fjärilsarterna. För violett guldvinge kommer det i år vara extra många som deltar i arbetet att genomföra inventering av arter för att se om man kan finna violett guldvinge på nya platser. För mnemosynefjäril har man redan börjat ta kontakt med markägare samt planerat för restaureringsåtgärder av fjärilarnas livsmiljö under hösten.

- För att kunna genomföra åtgärder är samarbete med berörda markägare helt avgörande. De flesta markägare är dock positiva och känner stolthet över att ha en ovanlig art på sin mark, avslutar Annika Carlsson.

Rapport: Dagfjärilar som omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper (Naturvårdsverket.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt