Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingens aktiviteter vecka 18-19

Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län.

Här presenterar vi ett urval av landshövding Berit Högmans aktiviteter.

Vecka 18-19

 • Leder Viltförvaltningsdelegationens möte. På agendan bland annat
  Information om måluppföljning och redovisning av älgförvaltningen 2020, älgjakten 2021, förvaltningsplan för skarv samt licensjakt på björn 2021.

 • Leder styrgruppsmöte Jämställdhet i skogsbranschen. Diskussioner kring mål- och resultatuppföljning samt om arbetet med och utbildningssatsning kring maskulinitetsnormer i branschen.

 • Landshövdingemöte med civilminister Lena Micko, om Covid-19 situationen i länen och arbetet kopplat till länsstyrelsernas tillsynsuppdrag.

 • Personalmöte med länsstyrelsens personal. På agendan: Statstjänstemannarollen och demokratiuppdraget.

 • Dialogmöte med representanter från Örnskäldsviks kommun och näringslivsaktörer kring länsstyrelsens roll och uppdrag kopplat till tillsyn och miljöprövning.

 • Medverkar vid Statskontorets förvaltningspolitiska dag. Dagen riktar sig till personer med ledande position i staten, ett tillfälle att träffa kolleger och att lära samt diskutera frågor kring styrning, ledning och utveckling av offentlig förvaltning. Årets tema: Förvaltningen efter coronapandemin.

 • Deltar i GD-föreningens årsmöte som äger rum i anslutning till Statskontorets förvaltningspolitiska dag.

 • Leder Insynsrådets möte. Länsstyrelsens insynsråd är ett rådgivande organ som sammanträder fyra gånger per år. Mer om Insynsrådet kan du läsa på sidan:

Vår organisation

 • Inleder och medverkar i seminariet ”Hot och hat mot demokratin”, om politiker och förtroendevaldas utsatthet samt förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.

 • MSB:s samverkanskonferens för myndighetschefer med anledning av Covid-19. Syftet är att skapa en gemensam lägesbild över nuläget för att fortsatta arbetet för att stärka förmågan i samhället att hantera pandemins konsekvenser.

 • Interna möten med länsstyrelsens ledning med fokus på planering och uppföljning av verksamheten.

*Samtliga möten sker digitalt.

Landshövdingen i sociala medier

Landshövdingen på Facebook Länk till annan webbplats.

Landshövdingen på Instagram: @landshovdingberit

Kontakt

Maria Sjöström

Länsledningskoordinator