Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Pandemilagen begränsar firandet av valborg och första maj

Människor som samlats framför en stor brinnande majbrasa

I år blir det inget större firande på sista april och första maj. Enligt pandemilagen gäller regeln om max åtta deltagare för den som vill fira valborg eller demonstrera på första maj.

Publika valborgsmässofiranden och första maj-demonstrationer går i regel under begreppen allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar och tillåter därför inte fler än åtta deltagare, i enlighet med covid-19-lagen (även kallad pandemilagen). Det gäller oavsett om tillstånd från polisen krävs eller inte.

- Vi ska komma ihåg att vi har en väldigt hög smittspridning i länet och det är inte läge att slappna av. Här är det viktigt att vi fortsätter begränsa våra kontakter med andra, även utomhus och att vi håller avstånd till andra människor, säger Susanne Nordin, tillsynssamordnare för covid-19 lagen på Länsstyrelsen Västernorrland.

Länsstyrelsen kan förelägga en arrangör att se till att inte fler än åtta personer deltar under ett firande eller en demonstration. Ett vite kan kopplas till föreläggandet, vilket innebär att den som genomför ett arrangemang i strid mot gällande regler kan behöva betala böter.

Även privata sammankomster som anordnas i lokaler som hyrs ut för fester regleras av covid-19-lagen, vilket innebär att högst åtta personer får delta.

Oavsett om det är en sammankomst eller tillställning som regleras av covid-19-lagen eller om det är en fest av privat karaktär gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, vilket bland annat innebär att vi ska umgås i en mindre krets och hålla avstånd.

- Regeringen understryker också att det inte är lämpligt att gå och titta på valborgseldar då det innebär att risken för trängsel ökar, säger Susanne Nordin.

Begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar | Länsstyrelsen Västernorrland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen | Länsstyrelsen Västernorrland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt