Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

35 år efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl - så påverkas vi idag

Blåbärsris med blåbär. Foto.

Den 26 april 2021 är det 35 år sedan kärnkraftsolyckan i Tjernobyl i Ukraina inträffade. Även om olyckan skedde långt från Sveriges gränser så drabbades landet av nedfallet av radioaktiva ämnen. Spåren finns fortfarande kvar, men syns allt mindre.

De provtagningar som genomförs av Länsstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Livsmedelsverket hittar allt lägre halter radioaktiva ämnen vid provtagning av djur och livsmedel. 

Nedfallet över Sverige efter Tjernobyl innehöll ett stort antal olika radioaktiva ämnen, till exempel jod-131, cesium-137 och cesium-134. Det största nedfallet skedde i stora områden av södra och mellersta Norrland, från norra Uppland och Västmanland till och med Västerbotten. De högsta cesiumhalterna uppmättes runt Gävle och i Sundsvalls- och Härnösandstrakten.

Cesium-137, som har en halveringstid på 30 år, den enda isotop som fortfarande har effekt i det svenska ekosystemet har visat sig minska betydligt snabbare än denna fysikaliska halveringstid. Halterna är idag mycket låga i livsmedel som säljs i butik och ligger oftast långt under gränsvärdet. Den som köper all sin mat i handeln får normalt i sig mindre än 300 Bq/år. I Sverige är risken för hälsan på grund av cesium i maten liten. Det gäller både maten i butiken och det egna viltköttet, fisken, bären och svampen. Dock har det på senare år uppmärksammats höga halter av cesium i vildsvin från Gävleborgs län. Rekommendationer kring cesium och livsmedel finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Regelbundna provtagningar

Provtagning sker kontinuerligt av Strålsäkerhetsmyndigheten, Livsmedelsverket och Länsstyrelsen och resultaten går att finna på respektive myndighet. Länsstyrelsen Västernorrland har analyserat fisk från länet samt startat upp ett nytt övervakningsprogram för att bland annat undersöka halterna i fällda björnar. Resultatet från björnstudierna kommer i höst.

Tips om mer information

Lyssna gärna på Strålsäkerhetsmyndighetens podd: ”Spåren efter Tjernobyl – 35 år efter olyckan” som handlar om konsekvenserna av det radioaktiva nedfallet och hur det ser ut idag.

Strålsäkert - en podd om strålning Länk till annan webbplats.

Kontakt