Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Under våren inleds inventeringen av Västernorrlands byggnadsminnen

Statyer som står på taket till Sundsvalls stadshus.

Under våren 2021 kommer Stiftelsen Kulturmiljövård på uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland att inventera länets alla byggnadsminnen. Inventeringen sker exteriört, och interiört i de fall där den är skyddad. Syftet med inventeringen är få reda på hur länets byggnadsminnen mår. Och det i sin tur kan leda till en strategi för det framtida arbetet.

Inventerarna kommer att höra av sig till fastighetsägarna i god tid före sitt besök för att boka en tid. Inventeringen sker exteriört, och interiört i de fall där den är skyddad. Med anledning av rådande pandemi kommer försiktighetsåtgärder vidtas genom att hålla avstånd, sträva efter att minimera kontakter inomhus och vid behov använda munskydd.

- Vi på Länsstyrelsen vill veta i vilket skick våra byggnadsminnen befinner sig. Vi vill också veta om skyddsföreskrifterna som en gång lade en grund för själva utpekandet som byggnadsminne, fortfarande är relevanta. Har något förvanskats, negligerats eller förstörts på grund av eftersatt underhåll? Eller har en brand eller något annat som exempelvis klimatförändringar påverkat något? Därför är denna inventering viktig, säger Michael Thörne, bebyggelseantikvarie vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Slutpresentationen av inventeringen kommer någon gång under hösten. Och när alla länets byggnadsminnen är genomgångna, ska en strategi för framtida arbete med byggnadsminnen för Länsstyrelsen Västernorrland tas fram.

Tillsynsansvar och skydd för byggnader

En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde, kan skyddas som byggnadsminne av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har tillsynsansvar över byggnadsminnena och prövar frågor om tillstånd till åtgärder som strider mot skyddsbestämmelserna. De som äger ett byggnadsminne har möjlighet att söka bidrag för de antikvariska överkostnader som kan uppstå vid till exempel restaurering.

God kännedom ger bättre förutsättningar för stöd och beslut

Länsstyrelsen behöver ha god kännedom om ett byggnadsminnes skick och nuvarande status för att kunna fatta rättssäkra beslut och upprätthålla en effektiv handläggning. Länsstyrelsen kan med god kännedom om respektive byggnadsminne, lättare stötta fastighetsägare och kommuner att underhålla byggnadsminnena.

Mer information

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Västernorrlands arbete med byggnadsminnen? Är du fastighetsägare och vill veta mer om tillstånd för att ändra ett byggnadsminne eller vilka möjligheter du har att ansöka om byggnadsvårdsbidrag? Är du nyfiken på vilka byggnadsminnen som finns i länet? Besök då sidan Byggnadsminnen för vidare information.

Byggnadsminnen

Vill du veta mer om själva inventeringen som Stiftelsen Kulturmiljövård ska genomföra? Kontakta Karin Myhrberg, projektledare och byggnadsantikvarie vid Stiftelsen Kulturmiljövård, via telefon: 070-810 54 48 eller e-post: karin.myhrberg@kmmd.se

Kontakt

Michael Thörne

Byggnadsantikvarie