Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen vädjar till länets arbetsgivare att se över smittskyddsåtgärder

Under onsdagen skickade Handelskammaren Mittsverige och Företagarna Västernorrland ut ett brev undertecknat av landshövding Berit Högman med en vädjan till länets arbetsgivare att se över sina smittskyddsåtgärder en extra gång.

Under vecka 14 hade Västernorrland flest smittfall i landet per 100 000 invånare. Genom kontinuerliga avstämningar mellan länsstyrelsen och smittskyddet på Region Västernorrland framgår det att det framförallt är två grupper som sticker ut i smittspridningen; barn och unga och bland människor på arbetsplatser.

- Utvecklingen är väldigt oroande och vi behöver kraftsamla tillsammans för att minska trycket på sjukvården och för att plana ut smittkurvan. Jag vet att det är många arbetsgivare som gör sitt yttersta kring smittskyddsåtgärder, men vi vädjar till alla verksamheter, framförallt de arbetsgivare som inte har möjlighet att låta sina medarbetare arbeta hemifrån, att se över sina rutiner och påminna sina medarbetare om vikten att följa rekommendationerna även på jobbet, säger landshövding Berit Högman.

Alla verksamheter i Sverige har ansvar för att hindra smittspridningen av covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har möjlighet att arbeta hemma gör det. Om de som kan arbetar hemifrån skyddas de yrkesgrupper som inte har möjlighet att göra det. Arbetsmiljöverket har sammanställt tips på skyddsåtgärder för att minska risken för smittspridning för de som arbetar på plats.

Det kan handla om att sätta upp tydlig information till medarbetare och kunder, erbjuda munskydd, markera avstånd på golv som visar lämpligt avstånd i kön till kaffeautomaten, möblera om och skapa utrymme för att undvika trängsel, erbjuda digitala alternativ i arbetet, genomföra möten och ta raster utomhus, anpassa luncher och raster så att så få som möjligt samlas vid samma tidpunkt.

Länsstyrelsen Västernorrland har som arbetsgivare en tydlig riktlinje kring hemarbete sedan våren 2020. I dagsläget är det cirka 15 procent av 220 medarbetare som arbetar på kontoret.

- Länsstyrelsens verksamhet möjliggör i hög utsträckning hemarbete, digitala hjälpmedel gör att verksamheten ofta kan bedrivas på distans. Distansarbete är givetvis svårare för de arbetsgivare som har producerande verksamhet eller verksamhet inom handel, det är därför särskilt viktigt att vidta smittskyddsåtgärder på arbetsplatser där flera anställda fortfarande vistas, säger landshövding Berit Högman.

Kontakt