Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingens aktiviteter vecka 16 - 17

Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län.

Här presenterar vi ett urval av landshövding Berit Högmans aktiviteter.

Vecka 16 - 17

  • Inledningstalar under Business Arena Norr Länk till annan webbplats. tillsammans med landshövdingekollegorna i Västerbotten, Helén Hellmark Knutsson och Norrbotten, Lotta Finstorp. Eventet samlar representanter från över 100 olika företag, kommuner och organisationer och fokus ligger på de stora investeringar i industri och infrastruktur som pågår i norra Sverige samt den långsiktiga utvecklingen avseende tillväxt, infrastruktur och bostadsbyggande.

  • Deltar och inleder regional Livsmedelskonferens, med budskap om hur en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja bidrar till ett attraktivt Västernorrland genom bland annat fler arbetstillfällen och en levande landsbygd.

  • Landshövdingemöte med representanter från Kungafamiljen, om Covid-19 situationen i länen och arbetet med den nya pandemilagen.

  • Styrelsesammanträde Stiftelsen Sveriges Nationaldag. Planering och beslut kring nationaldagsfirande och utdelning av fanor i samband med nationaldagen.

  • Möte med Norra militärregionens nya chef, överste Lars Karlsson. Mötet syftar till att diskutera aktuella områden för kommande samverkan.

  • MSB:s samverkanskonferens för myndighetschefer med anledning av Covid-19. Syftet är att skapa en gemensam lägesbild över nuläget för att fortsatta arbetet för att stärka förmågan i samhället att hantera pandemins konsekvenser.

  • Gruppsamtal med medarbetarna på länsstyrelsen kring lärande och verksamhetsutveckling.

  • Interna möten med länsstyrelsens ledning med fokus på planering och uppföljning av verksamheten.

Landshövdingen i sociala medier

Landshövdingen på Facebook Länk till annan webbplats.
Visste du att du kan följa landshövdingen på Instagram? Länk till annan webbplats.

Kontakt

Maria Sjöström

Länsledningskoordinator