Åskoväder i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

En hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja bidrar till ett attraktivt Västernorrland

Hållbar livsmedelsproduktion genererar bland annat fler arbetstillfällen och en levande landsbygd. Det menar landshövding Berit Högman som inleder och medverkar vid konferensen om Västernorrlands livsmedelskedja den 20 april.

För att prata om hur vi kan utveckla länets livsmedelsproduktion, och öka vår självförsörjning, bjuder vi in till en digital konferens.

- Medvetenheten kring vår livsmedelsförsörjning har blivit större under pandemin och efterfrågan på norrländskt kött har ökat, precis som den lokala handeln i till exempel gårdsbutiker och på REKO-ringar. I Västernorrland ska det finnas goda förutsättningar att producera, förädla och äta hållbar och regional mat, säger Emelie Eriksson, projektledare för livsmedelsstrategin hos Länsstyrelsen Västernorrland.

Redan 2015 kom Västernorrlands första regionala livsmedelsstrategi och den var då först i sitt slag. Mycket arbete har gjorts sedan dess och just nu pågår arbetet med att revidera denna strategi, ett samarbete mellan Länsstyrelsen, LRF och Region Västernorrland. Numera finns även en nationell livsmedelsstrategi framtagen av regeringen, som visar att den svenska livsmedelsproduktionen har en viktig roll för hållbar utveckling.

- En hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja bidrar till ett attraktivt Västernorrland genom bland annat fler arbetstillfällen och en levande landsbygd. Det bidrar även till ökad självförsörjandegrad och mindre sårbarhet i kris och krig. Vi behöver bredda vår livsmedelsproduktion och det finns stor utvecklingspotential i vårt län, säger landshövding Berit Högman.

Länsstyrelsen är en samordnande myndighet och har en viktig uppgift i det gemensamma arbetet för en ökad livsmedelsproduktion.

- Länsstyrelsen kan bland annat bidra till kompetensförsörjning och innovation genom att samordna utbildning, rådgivning och informationsinsatser. Vi behöver också bli ännu bättre på att stötta livsmedelsföretag när det kommer till regelverk och kännedom om vilka medel som går att söka, avslutar Emelie Eriksson på länsstyrelsen.

Mer information om program och anmälan till konferensen finns i vår kalender.

Kalender

Kontakt

Emelie Y Eriksson

Projektledare