Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fågelinfluensan sprids norrut

Delar av Sverige har drabbats hårt av det hittills största utbrottet av fågelinfluensa i landet. I Västernorrland finns ännu inga bekräftade fall, men risken för smittspridning ökar i samband med att flyttfåglarna kommer norrut.

En död sångsvan hittades nyligen i Heby i Uppsala län. Det är det nordligaste fallet av fågelinfluensa hittills i år, enligt Statens veterinärmedicinska anstalt.

- Vi har i dagsläget inga rapporter om bekräftad smitta i Västernorrland. Men nu när vi ser att smittan sprids norrut är det extra viktigt att alla som har tamfåglar är uppmärksamma på symtom hos sina djur och följer de skyddsnivåer som finns. Om de får symptom, blir hängiga och det uppstår en ökad dödlighet ska du genast kontakta din veterinär, säger Elin Hansson, länsveterinär vid Länsstyrelsen Västernorrland

Fågelinfluensa orsakas av ett influensavirus och är mycket smittsam mellan fåglar. Smittspridning kan till exempel ske genom direktkontakt mellan vilda fåglar och tamfåglar. Smittan kan också spridas via vattendrag som fåglarna dricker ur, via redskap eller genom att avföring från fåglar fastnat på en djurskötares skor. I mycket sällsynta fall kan även människor infekteras.

- Ett gott smittskydd är det viktigaste verktyget för att skydda tama fåglar från fågelinfluensa. Ha goda hygienrutiner och skydda dina fåglar från kontakt med vilda fåglar och deras avföring, säger Elin Hansson.

Samlad information för dig som djurägare om smittskydd

Jordbruksverkets samlade information om fågelinfluensan Länk till annan webbplats.

SVA, Statens veterinärmedicinska anstalts information om fågelinfluensa och sjukdomsövervakningen Länk till annan webbplats. 

Så här skyddar du dina fjäderfän och fåglar

  • Ha goda hygienrutiner.
  • Skydda dina djur från direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras avföring.
  • Följ Jordbruksverkets restriktioner för aktuell skyddsnivå i länet.
  • Det bästa skyddet är att hålla dina fjäderfän/fåglar inomhus.
  • Om du har hobbyhöns får de gå ut i en rastgård, men då ökar riskerna för smitta. Foder och vatten ska helst ges inomhus. I annat fall skyddat under tak i rastgården.
  • Var observant på sjukdomssymtom som kan vara fågelinfluensa. Vanliga sjukdomssymptom är ökad dödlighet, minskad äggproduktion, nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit och törst samt blåaktiga missfärgningar i huden.
  • Upptäcker du några symptom, kontakta en veterinär omgående.

Så här gör du om du hittar döda fåglar i naturen

  • Om du hittar ett mindre antal döda vilda fåglar ska du låta dem ligga kvar utan att röra dem.
  • Måste du flytta fåglarna så försök göra det utan att röra vid dem, använd skyddshandskar och tvätta händerna efteråt.
  • Rapportera till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, om du hittar en eller flera döda eller sjuka fåglar ute i naturen du. SVA undersöker döda vilda djur och övervakar sjukdomsläget i Sverige. Om SVA vill undersöka den eller de fåglar som du har hittat kontaktar de dig.

SVA:s tjänst för inrapportering av sjuka och döda vilda fåglar Länk till annan webbplats.

Kontakt