Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingens aktiviteter vecka 12 - 13

Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län.

Här presenterar vi ett urval av landshövding Berit Högmans aktiviteter.

Vecka 12 - 13

 • Deltar på Virtuell konferens om bredband och digitalisering i dagens Västernorrland. Länsstyrelsen arrangerar tillsammans med Region Västernorrland.
 • Medverkar digitalt under Försvarsmaktens möte med Sollefteå kommun kring etablering av regemente i Sollefteå.
 • Medverkar och modererar samtal under föreläsning om Mänskliga rättigheter, demokrati och rasism. Samtalet fokuserar på mänskliga rättigheter i en demokrati – när rasismen normaliseras samt om föreningslivets betydelse för demokrati. Elena Namli, professor i etik från Uppsala Universitet samt representanter från Gottne IF medverkar.

 • Medverkar och talar vid LRF:s digitala regionstämma. Om betydelsen av hållbar jordbruksproduktion och hur länsstyrelsen kan bidra till lönsamt företagande inom den gröna sektorn.

 • Möte med Myndighetsnätverket och civilminister Lena Micko. Presentation av nätverket och om myndighetssamverkan i länet. Hur vi arbetar gemensamt kring lärande, kompetensförsörjning och om nätverkets lärdomar från pandemin.

 • Medverkar i digital förbundsstämma med Försvarsutbildarna Västernorrland.

 • Digitalt dialogmöte med fokus på lärande med länets kommunledningar och regionledningen kring utvärderingen av ledning, styrning och samverkan under pandemin. Vad tar vi med oss och vad förändrar vi på kort och lång sikt för en stärkt krishantering i länet.

 • Möte med Balanskommissionen Länk till annan webbplats. om länsstyrelsens roll i arbetet att underlätta för fler gröna investeringar och påskynda omställningen till ett hållbart samhälle.

 • Digitalt personalmöte med alla medarbetare på länsstyrelsen. Fokus medarbetarstyrd verksamhetsutveckling.

 • MSB:s samverkanskonferens för myndighetschefer med anledning av Covid-19. Syftet är att skapa en gemensam lägesbild över nuläget för att fortsatta arbetet för att stärka förmågan i samhället att hantera pandemins konsekvenser.

 • Interna möten med länsstyrelsens ledning med fokus på planering och uppföljning av verksamheten.

Landshövdingen i sociala medier

Landshövdingen på Facebook Länk till annan webbplats.
Visste du att du kan följa landshövdingen på Instagram? Länk till annan webbplats.

Kontakt

Maria Sjöström

Länsledningskoordinator