Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Pressinbjudan: Friluftsliv och hälsa är temat när landshövdingen medverkar på utomhusdialog vid Sidsjö naturreservat

Kvinna skriver på karta

Landshövdingen Västernorrland Berit Högman träffar delar av den politiska ledningen och tjänstemän i Sundsvalls kommun onsdagen den 17 mars under temat Friluftslivets år 2021.

Sundsvalls kommun har länge arbetat målmedvetet för invånarnas möjligheter till ett rikt friluftsliv och har två gånger utsetts till Sveriges främsta friluftskommun. Vad är framgångsfaktorerna, finns det utmaningar och hur kan vi arbeta tillsammans för att stärka friluftliftslivets värden, för folkhälsa, naturförståelse och samhällsutveckling? Detta ska bland annat diskuteras när Länsstyrelsen Västernorrland tillsammans med Sundsvalls kommun genomför en utomhusdialog inom ramen för Friluftslivets år. Dagen genomförs utomhus vid Sidsjö naturreservat.

Program

Dagen inleds med ett besök vid Fritidsbanken i Sundsvall. Efter att ha lånat vinterutrustning åker vi till Sidsjö naturreservat för utomhusaktiviteter. Friluftsfrämjandet och elever från Bredsand skola har friluftsdag.

Dagen är anpassad i enlighet med rådande Covid-restriktioner.

Plats och anmälan

Media bjuds in att medverka på träffen vid Sidsjön kl 10.45, för intervjuer med medverkande representanter.

Anmäl deltagande till:

Maria Sjöström, länsledningskoordinator, Länsstyrelsen Västernorrland maria.sjostrom@lansstyrelsen.se
Telefon 070-247 93 91

Kontakt